Ukategorisert

Ordførervalg: Kan Nesodden lure loven?

Stortinget har efter to valg der velgerne i enkelte kommuner kunne velge ordfører direkte, avviklet ordningen. I Nesodden kommune i Akershus kunne man omgått loven, med borgerinitiativ. Kommunestyret har med knappest mulig flertall sagt nei. De burde brukt «sivil ulydighet» mot Stortingets formynderi.

I Norge er det Stortinget som avgjør rammene og langt på vei innholdet i lokaldemokratiet. Ikke bare bestemmer rikspolitikerne inntektene men også hvilke oppgaver kommunene skal ha – og dermed langt på vei utgiftsnivået.

Norge er – og har i flere hundre år vært – en enhetsstat. Formannskapslovene i 1837 og reformen med direktevalg til fylkestingene i 1975 har ikke endret på dette. Det lokale selvstyret er reelt sett lite. Derfor er det ikke rart at valgdeltagelsen går ned, og at få lokalpolitikere ønsker gjenvalg.

Stortinget har vedtatt flere prøveprosjekter for å blåse liv i det lokale selvstyret; direkte ordførervalg, stemmerett for 16-åringer, borger-/velgerinitiativ, valgfri valgdato innenfor valgåret etc. Men Stortinget begrenser hvem som kan prøve ut disse tiltakene – og fjerner mulighetene igjen. Slik det nå er gjort med prøveprosjektet direkte ordførervalg.

I Nesodden kommune i Akershus har imidlertid kommunestyret vedtatt at en viss andel av velgerne kan be om rådgivende folkeavstemning om hvem som bør være ordfører. Altså enslags direktevalg på ordfører likevel. Men uten konsekvens for kommunestyret. For iht. loven er det kommunestyret som skal velge ordfører.

Dette kan sies å være et forsøk på å «lure loven»; Kommunestyret i Nesodden kunne valgt å gjennomføre et direkte ordførervalg i form av rådgivende folkeavstemning, og så «sanksjonert» resultatet gjennom valg av ordfører når det nye kommunestyret konstituerer seg efter valget i september.

For innbyggerne har brukt den adgangen velgerinitativ-instituttet gir, til å be om folkeavstemning om ordførervalget i høst. 1474 underskrifter er blitt samlet inn.

Kommunestyret sa imidlertid med knappest mulig flertall, 14 mot 12 stemmer nei. KrF, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne stemte for ordførervalg som folkeavstemning. Partiene som stemte ned velgerinitiativet var Ap, Høyre, FrP og Venstre.

Ifølge Akershus Amtstidende ble følgende sagt som begrunnelse for nei-flertallet: «- Stortinget har lukket døren om direkte ordførervalg. Nå må vi vurdere hva som veier tyngst. Stortingets signal fra 2009 eller kommunestyrets vedtak fra 2001? Høyre mener Stortingets klare signaler i denne saken veier tyngre enn å følges kommunestyrets reglement , uttrykte Erik Adland (H).»

Oppdatert: Også NRK har nå skrevet om saken.

Det er mulig at kommunestyret ville følt seg bundet av et klart signal fra velgerne i et slikt «rådgivende ordførervalg». Ordfører Christian Hintze Holm fra SV er en populær mann i «kunstnerkommunen» Nesodden. SV har hele åtte representanter i kommunestyret, og er største parti. Holm har vært ordfører siden 2003.

Liberaleren har tidligere tatt til orde for at landets kommunestyrer burde gjøre opprør mot Stortinget, ved selv å bestemme valgdatoen for sitt kommunevalg – innenfor rammene av valgåret. Slik kunne man unngått rikspolitikernes innblanding i kommunevalgkampen.

Det samme gjelder for direkte ordførervalg: 50 kommuner hadde direkte ordførervalg i 2007. Men Stortinget har altså avviklet ordningen. Å gjennomføre direkte ordførervalg i ly av reglene om velgerinitiativ var en måte å lure loven og Stortinget på. Den anledningen burde kommunestyret i Nesodden – og andre kommunestyrer for den saks skyld – benyttet. Liberaleren vil fortsatt oppfordre kommunene til å gjøre dette. For eksempel i 2015 (det er sannsynligvis for kort tid frem til valget i september).

Det lokale selvstyret i Norge har alvorlige problemer. Symptomatisk er rikspolitikernes forsøk på å få kommunevalget til å være en folkeavstemning om regjeringens politikk – to år før neste stortingsvalg. Det foregår ikke ett kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Det foregår 430 kommunevalg og 18 fylkestingsvalg.

Den eneste grunnen til at kommunevalg skal ha innslag av rikspolitikk er for å fokusere på hvilke rammebetingelser rikspolitikerne har satt for det kommunale selvstyret.

Oppfordringen til Nesodden og andre kommuner er klar: Arrangér direktevalg på ordfører – uansett hva Stortinget sier!

Mest lest

Arrangementer