Kommentar

Avskaff skolevalgene!

Ansvarlig statsråd for valgavviklingen er SP-leder Liv-Signe Navarsete. Iår skal hennes departement bruke 15 millioner kroner på en kampanje for å øke unges valgdeltagelse skriver NRK. Men det finnes ett enkelt tiltak som vil monne langt mer.

Idag er det en nyhetssak at ungdom er underrepresentert blant de 10 første på valglistene til partiene rundt om. Det finnes helt naturlige forklaringer på at det er slik. I en artikkel om saken hos NRK står følgende:

«Departementet bruker 15 millioner kroner på informasjonstiltak knyttet til valget. Hovedmålgruppene er ungdom og innvandrere ettersom disse er underrepresenterte i lokalvalget.»

Lav valgdeltagelse blant ungdom er ingen nyhet. Slik har det vært lenge. I kommune- og fylkestingsvalg er det generelt dårlig valgdeltagelse. Det kan være mange grunner til akkurat det siste, men det skulle ikke forundre oss om det for manges tilfelle har med liten grad av reelt lokalt selvstyre.

Lokalvalg skal handle om lokale kandidater og lokale saker. Men hvem bryr seg om dette når rikspolitikerne – med god hjelp av msm – okkuperer valgkampen og gjør den til en folkeavstemning om regjeringens resultater midtveis i stortingsvalgperioden?

Men tilbake til ungdommen. Hva kan gjøres for å øke valgdeltagelsen blant førstegangsveglere? Jeg har tidligere engasjert meg i et tiltak jeg mener er det beste for øke valgdeltagelsen.

Mer enn 90% av førstegangsvelgerne er elever på videregående skole. Ved å åpne for at førstegangsvelgerne skal kunne forhåndsstemme på videregående skoler treffer man altså de aller, aller fleste i denne velgergruppen. Å gjøre dette ville være å senke terskelen til valglokalet for de yngste velgerne.

Hva er så problemet? Kan ikke departementet sørge for å vedta at det skal være valglokaler på de videregående skolene? Nei. Det er valgstyrene i hver kommune og hvert fylke som bestemmer hvordan valget skal avvikles; om det skal være valg over en eller to dager, hvor velgerne skal kunne stemme (og forhåndsstemme), og hvem som skal bemanne valglokalene.

Bemanning er tydeligvis utfordringen ved mitt forslag. De som passer på valglokalet, manntallet og stemmesedler skal ha betaling. Og da dette kan handle om en periode på 2 – 3 uker, fra skolene starter opp og frem til valgdagen, kan prisen tydeligvis bli høy. Men 15 millioner til reklamekampanje i departementets regi er tydeligvis greit. Hva med å gi kommunene disse pengene til kommunene istedet?

Jeg har ved flere anledninger oppfordret ordførerne i Akershus-kommunene, kommunaldepartementet, Venstres representanter i valgstyrene i Akershus, og de partipolitiske ungdomsorganisasjonene om å fremme forslag om valglokaler for forhåndsstemming på de videregående skolen. Og forslag er muligens fremmet, men har såvidt meg bekjent ikke blitt vedtatt.

Hvis Liberalerens lesere har eksempler på at forslaget har blitt gjennomført i praksis, send oss et tips.

I mange år har de såkalte skolevalgene vært et viktig instrument for å finne ut hvor valgvinden blåser. For de videregående skolene arrangerer nemlig «liksomvalg», der elevene får stemme, efter å ha hørt en debatt mellom representanter for ulike partier. Disse debattene kunne det vært sagt mangt og meget om. Til tider stor underholdningsverdi. Men om det øker respekten for valg, valgkamp og det demokratiske systemet er kanskje emr tvilsomt.

Jeg mener skolevalgenes verdi for førstegangsvelgerne er overvurdert. Informasjonsverdien kunne vært langt bedre, og valget er et liksomvalg. Det hadde vært bedre om elevene med stemmerett fikk adgang til å forhåndsstemme, ved at det ble opprettet valglokale på de videregående skolene. I tillegg kunne partiene få adgang til å informere/drive valgkamp blant førstegangsvelgerne som går på skolene.

Et bedre opplegg – enn skolevalgdebatten med påfølgende liksomvalg – ville gitt bedre utbytte både for førstegangsvelgerne og det norske demokratiet – og forhåpentligvis høyere valgdeltagelse.

Det er sikkert for sent å gjøre noe med dette i forbindelse med avviklingen av årets valg – men kanskje i 2013?

Du kan lese mer om mine bestrebelser på å få valglokaler for forhåndsstemming på de videregående skolene, her:

Ungdom til urnene?
Skolevalg – eller valg på skolene?
2007: Brev til statsråd Haga
2005: Kan terskelen til valglokalet senkes?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer