Ukategorisert

FrPs Ja-motto ble til NEI!

Fremskrittspartiet er kjent for lokalpolitikere som sier ja, men ja-holdningen gjelder ikke alle stedene eller på alle områdene.

I Nordreisa har kommunestyret enstemmig gått inn for å totalforby oppdrett i Reisafjorden, ifølge Folkebladet.no. Totalforbud mot oppdrett kolliderer med ja-holdningen som partiet har markedsført i mange år. I Nordreisa kommune er Fremskrittspartiet det desidert største partiet i kommunestyret. Det er John R. Karlsen som er ordfører.

Totalforbud mot oppdrett i en FrP-kommune er merkelig! På Frp.no har partiet publisert holdningen til opprettsnæringen og programformuleringene er positive i forhold til vedtaket i Nordreisa kommunestyre.

Mest lest

Arrangementer