Ukategorisert

Drapsmann uten ydmykhet

Han skjøt en ubevæpnet mann. Han hevdet selvforsvar, men innrømmet i retten å ha «pyntet» på åstedet for drapet, for å lure politiet til å tro at også drapsofferet var bevæpnet. Han ble dømt i tingretten men frifunnet av lagmannsretten. Og riksadvokaten vil ikke anke. Ingen blir dømt for drapet på Thomas Sagen (37).

Norge har siden 1814 vært en rettsstat. På papiret. Ingen skal dømmes uten lov og dom. Enhver som anklages for en kriminell handling har krav på en forsvarer. Man har krav på å få høre anklagene mot seg og vite hvem som står bak anklagene. Og til å forsvare seg i åpen rett.

Med fremveksten av den moderne straffepleien blir forbrytelser i stadig større grad bortforklart, bagatellisert og unnskyldt. Det er en selvfølge at forbrytere skal rehabiliteres tilbake til samfunnet – men det er ikke en like stor selvfølge at de skal sone for sine forbrytelser.

Igår omtalte Liberaleren hvordan folks tillit til politiet og rettsvesenet synker. Selv i saker der politiet blir servert forbryter, bevis og vitner blir saken henlagt efter bevisets stilling. Og personer som reagerer resolutt på kriminalitet risikerer å selv måtte møte i retten.

Den anklagede i saken mot Thomas Sagen hevder at han handlet i selvforsvar. Thomas Sagen hadde truet ham på telefon, og da han kom til anklagedes eiendom i en bil, tok den nå frifunnede mannen ingen sjanser. Ifølge VG «skjøt huseieren (51) ham med en jaktrifle fra vinduet i annen etasje.».

Huseieren visste ikke hvem Sagen var, eller om Sagen var bevæpnet. Han skjøt Sagen likevel. Hvorfor? Jo, det var en konfilkt mellom huseieren og Sagens tante. Hun er en av huseierens naboer. En lang og betent konflikt mellom ham VG kaller huseieren og nabolaget skal ha vært grunnen til Sagens tlf.samtale til huseieren, og at han valgte å reise til huseieren og konfrontere ham. Huseieren hadde aldri møtt Sagen – og ante ikke hvordan han så ut. Likevel skyter han Sagen.

Selvforsvar?
VG skriver: «Til tross for at huseieren ikke visste hvem som hadde ringt, eller hvordan Thomas Sagen så ut, begynte han å skyte umiddelbart da den ukjente bilen kom inn på gårdsplassen.

Hovedregelen i den norske nødvergebestemmelsen er at du ikke skal bruke mer vold enn hva som er nødvendig for å avverge angrepet. Det finnes imidlertid ett lite kjent unntak: Dersom hendelsen skaper en «sinnsbevegelse» eller «bestyrtelse» i hodet ditt, kan du overskride alle grenser.»

Arrangerte åstedet for å lure politiet
Huseieren innrømmer å ha plantet våpen på åstedet for å lure politiet. VG skriver: «Huseieren arrangerte et nytt åsted før politiet kom til stedet. Han plasserte en stor kjøkkenkniv i avdødes venstrehånd, pepperspray i bukselinningen og tomhylser rundt den livløse kroppen. Målet var å lure politiet til å tro at også Sagen hadde vært bevæpnet. Han skar også opp den døde 37-åringen i hånden, slik at han fikk et synlig kutt.»

Til VG sier den nå frifunnede mannen (51): «Han legger ikke skjul på at han i ettertid forsøkte å lure politiet til å tro at Sagen utgjorde enn større trusel enn hva som var tilfelle ved å plassere våpen på offeret.

– Du kan godt kalle det «en tilrettelegging» eller et forsøk på å la handlingen fremstå som bedre enn den er, innrømmet huseieren i Follo tingrett.»

Til å ha tatt liv fremstår mannen i intervjuet med VG som svært lite ydmyk:

«Han håper de pårørende også kan slå seg til ro med dommen fra Borgarting lagmannsrett.

– Det er veldig leit for dem at Thomas Sagen kom til oss, men ting har skjedd og man må gå videre i livet. Vi har aldri invitert Thomas Sagen til oss. Kall det gjerne «uheldige omstendigheter», sånn tror jeg også familien hans hadde hatt best av å se saken, sier de frikjente huseieren til VG.

Han sammenlikner det som skjedde med å ta liv i krig.»

Lagmannsretten har ifølge drapsofferets pårørende i premissene for frifinnelsen valgt å ikke omtale huseierens forsøk på å lure politiet ved å «fikse» åstedet for drapet.

Huseieren henviser til at saken juridisk sett er interessant:

«Han ble dømt til fem års fengsel i tingretten, men også der fikk han støtte fra dommeren med jussutdannelse. De sivile meddommerne, som er i flertall, sørget imidlertid for at han ble dømt.

– Alle som har peiling på juss har kost seg med saken. Det er finurlig, ikke sant? Allerede under avhør hos Kripos fikk jeg vite at dette var finjuss og kunne gå helt til Høyesterett. De kalte det en interessant juridisk sak, sier familiefaren til VG.»

Følelseskald og uten empati
For meg fremstår den nå frifunnede mannen som tok Thomas Sagens liv som svært følelseskald, og uten empati med sitt offers familie. Faktum er: Han skjøt en mann han ikke visste hvem var – og ikke ante om var bevæpnet.

Thomas Sagen var ubevæpnet.

Man kan godt være enig med den nå frifunnede i at saken er interessant. Men for meg er den interessant med motsatt fortegn enn hva den er for ham:

Det fremstår som en gåte for meg at en mann som dreper en person han ikke vet hvem er og ikke vet om er bevæpnet, og som fikser på åstedet i efterkant – for å rettferdiggjøre drapet han nettopp har begått, kan bli frikjent av lagmannsretten.

Og like uforståelig er det at riksadvokaten, til tross for en formell henvendelse fra bistandsadvokat Tormod S. Christoffersen om å anke til Høyesterett på grunn av saksbehandlingsfeil, valgte å akseptere frifinnelsen for drap.

Thomas Sagen ble drept. Navnet på han som tok Sagens liv er kjent. Men han blir ikke straffet for drapet.

Dommen er rettskraftig. Dommen er en skam både for rettsvesenet og rettsstaten.

Forstå det den som kan.

Oppdatert: Beskrivelsen av hvor drapet skjedde er oppdatert.

84 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
10 years ago
Per Olav
Per Olav
10 years ago

Meg: «Står en fremfor deg med en kniv så venter du ikke på at politiet skal komme når han flyr på deg. Da bruker man det man har til å forsvare seg med. Han man et gevær så bruker man det….» Poenget er vel at ifølge politiet hadde den drepte ikke noe annet med seg enn en utent sigarett og en lighter som begge ble funnet under den døde. Kniv og øvrige saker hadde drapsmannen plassert på offeret – for som det står i VG. «.. å lure politiet til å tro at også Sagen hadde vært bevæpnet. Han skar… Read more »

norskgoy
10 years ago

Merkverdig at dommen ikke tar opp momentet med å plante bevis på den avdøde. Det er jo et ganske avgjørende øyeblikk.

Jon
Jon
10 years ago

Pleym, dette var en lite objektiv artikkel. Kanskje du manglet en del informasjon om saken da du skrev den? Noe som kanskje førte til din frustrasjon over saken? Jeg skjønnte den tankegangen du førte, men det var bra Heidi klargjorde manglene.

Du er veldig flink å kverulere da. Det skal du ha:D

Heidi
Heidi
10 years ago

Nå omfattet ikke tiltalen noe straffbart etter skuddet der Thomas Saken døde.

Den nå frikjente mannen hadde også i første politiavhør forklart uttømmende om hva han hadde gjort etter skuddet.

Hvorfor han gjorde det er et spørsmål, men han forklarte det umiddelbart til politiet. Og det han forklarte stemte med Kripos tekniske funn.

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Jon: «Heidi» vinkler saken. Jeg skal senere gi min oppfatning av den og skal senere prøve å gi et mer korrekt resyme enn det som «Heidi» gjør 🙂

Heidi
Heidi
10 years ago

Per Aage Pleym Christensen skriver: «Du kan godt kalle dette lite objektivt – men jeg tror mange vil være enig i at det å skyte og drepe en som kommer inn på en eiendom uten annen info enn at vedkommende befinner seg (i friluft) på din eiendom – det skaper farlige tilstander» Det er jeg enig med deg i Per Aage! Men når det gjelder saken der mannen er frifunnet er dette ikke i nærheten av det du beskriver og de politiet samt retten i Follo og Borgarting legger til grunn. Liberaleren hevder en redaksjonell linje der artikler skal være… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Per Aage Pleym Christensen skriver: «Den frifunnede var i konflikt med bl.a en nabo (bestemoren til den drepte). Den drepte hadde en tlf.samtale med sin senere drapsmann. Det ble avklart i tlf.samtalen at truslene ikke skulle settes ut i livet.» Hvor har du dette fra? I retten var ikke bestemoren til Thomas Sagen eller noen konflikt her ett tema. Bestemoren er ikke ført som vitne. Hvor i allverden finner du grunnlag for å hevde «tlf.samtalen at truslene ikke skulle settes ut i livet»? Retten fikk utskrift fra politiet(og hørte) samtalen(noe utydelig opptak) og det finnes ikke grunnlag for å hevde… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Ja samtalen(deler av den) var tatt opp. Her kommer ikke det du hevder frem.
Og det var heller ingen konflikt mellom tanten og den nå frikjente mannen.
Tanten fortalte Thomas om en syk(død) nabo hund, Thomas ble sint. Det var trolig dette alene som utløste at Thomas ringte trusseltelefonen for deretter å reise fra Askim til Klemma for å «ta» familien.

Nå setter jeg uansett strek da debatten nå bare går i sirkel.

Fortsett med gode og kritiske artikler, men noe bedre kildekontroll er på sin plass. Hva med noen dager i retten i Faiza saken?

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, Heidi. Mens jeg funderer på det skal jeg fortelle en liten historie fra virkeligheten. Det finns ei lita grend akkurat passe langt fra allfarvei hvor folk kjente hverandre, omgås hverandre og hjelper hverandre når det er nødvendig. På mange måter idealet av ei bittelita grend i bygdenorge. Litt søvnig kanskje, men folk liker seg der og noen ble til og med gift med hverandre og fortsetter å bo der. Mens andre flyttet fra. Så flytter det inn en familie og man kan kanskje si at det fikk den lille grenda «i… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Hei Per Olav! I lagmannsretten kom bistandsadvokat med spørsmål til aktor om hvor mange personer den nå frikjente mannen hadde anmeldt de siste tre år, aktor kunne svare på dette og svaret var ingen-0- personer. Aktor opplyste at vedkommende hadde varslet(ringt) politiet ved tre anledninger på tre år og det var varsel om pågående innbrudd i nabohytte,funn av sprengstoff og ulovlig kjøring i skogen. På nytt spørsmål fra bistandsadvokat til aktor var svaret at den nå frikjente mannen heller ikke er anmeldt de siste tre år før denne hendelsen. Jeg kan ikke forholde meg til dine øvrige påstander, da jeg… Read more »

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Merkverdig, Heidi, meget merkverdig. Mener du at journalisten tok feil? Også jeg forholder meg til det som framkom i retten. Blant annet at avdøde på forespørsel bekreftet at han ikke hadde noe vondt i sinne – at samtalen ikke var noen drapstrussel. Sjåføren bekreftet i politiavhør at avdøde ba han vente – at han bare skulle snakke noen minutter med en mann. Politiet fant heller ingen våpen på drapsstedet som kunne relateres til avdøde. Det eneste de fant var en sigarett og en lighter som lå under liket. Sigaretten og lighteren hadde sjåføren bekreftet i avhør. Forøvrig: Den eneste som… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Hei igjen Per Olav: om jeg mener at journalisten tok feil? Vil tro at aktor i lagmannsretten er en sikker kilde når hun opplyser at det ikke er noen anmeldelser mot eller fra den nå frikjente mannen i perioden tre år før dette skjedde. Jeg vet ikke hva journalisten har skrevet eller innholdet. Har du link? Men slik du beskriver det tok journalisten feil. Det er riktig at avdøde ikke hadde våpen. Og dette legger også tingrett og lagmannsrett til grunn for saken. Det du skriver om telefonsamtalen stemmer ikke med hva både tingrett og lagmannsrett legger til grunn. Leser… Read more »

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Jeg fatter ikke at du overhode kan forsvare en mann som med kaldt blod skyter en ubevepnet fremmet på drapsmannens egen gårdsplass. Selv etter at offeret på spørsmål benektet at telefonsamtalen var ment som en trussel, langt mindre en drapstrussel. og at sjåføren i politiavhør forteller at det eneste offeret brakte med seg ut av bilen var en sigarett og en lighter. Jeg fatter ikke at du kan forsvare en mann som manipulerer åstedet, skjender liket for om mulig å lure politiet og deretter kaller saken for finurlig jus. Uten å ha så mye som et milligram empati med offerets… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Hadde saken vært slik du beskriver den ville også mannen blitt dømt for drap.

Slik bevisene var i saken måtte mannen frikjennes. Dette mente både fagdommer i Follo Tingrett, jury og tre fagdommere i lagmannsretten.

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Det tragiske er at saken *er* slik jeg beskriver den…

Heidi
Heidi
10 years ago

Per Olav skriver; «Det tragiske er at saken *er* slik jeg beskriver den…» I så fall er det tragisk at dette ikke støttes av det omfattende bevis og vitnematriale i saken. Der jeg støtter deg er også i det i retten ingen uenighet om: Thomas Sagen var ubevæpnet denne dagen, han var arbeidsom og godt likt i edru tilstand. Thomas Sagen hadde dessverre en annen side når han var ruset. Bevisene her er entydige.Retten legger dette til grunn etter bevisførselen. Denne dagen hadde Thomas Sagen 2,6 i alkoholpromille i blodet på dødstidspunktet(ca kl 1310 søndag 6-12 2009). Thomas Sagen hadde… Read more »

Per Olav
Per Olav
10 years ago

Vandrehistorier. Det er da dokumentert at det ubevæpnede offeret ble skutt og drept av en mann som på et direkte spørsmål fikk bekreftet at Thomas Sagen ikke hadde noe vondt i sinne. Det er også bevist at den tiltalte manipulerte åstedet og skjendet liket for om mulig å lure politiet. Tiltalte har også en lang forhistorie med trusler, sjikane og falske anmeldelser mot folk han la seg ut med. Den eneste som i denne tråden har bedrevet ryktespredning er så vidt jeg kan se er nicket Heidi.Og nei. denne drapsmannen fortjener ikke å bli glemt, verken her eller på andre… Read more »

Hans
Hans
10 years ago

”Heidi»: Det er veldig rart at de andre som fulgte saken ikke så deg på tilhørerbenken – verken i tingretten eller lagmannsretten.. Eller du satt kanskje ikke der? Du satt vel som tiltalt?!

Det var i alle fall ingen studenter som fulgte saken.

Ellers er det bare å bemerke at saken faktisk er slik Per Olav beskriver.

Yousef Ruchs
Yousef Ruchs
10 years ago

Dette må ha vært en usedvanlig udyktig politilege; for at tiltalte har med seg Asbergers syndrom er svært tydelig for de fleste som har fulgt ham en stund. Dette er grunnen til at han er redd for hunder – han har problemer med å lese dem. Det er også her empatiløsheten og de mange klønete og merkelige utsagnene kommer fra. Problemet blir dog signalet rettsvesenet sender til allmenheten. Denne fyren ville jo komme til å flytte til ei ny bygd – med sin omfattende hundeangst og sine empatiløse og livsfarlige utageringer. Hvordan skal man forholde seg til det? Det fordelaktige… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Per Olav skriver| 22. juli 2011 kl 07.57 «»Det er da dokumentert at… drept av en mann som på et direkte spørsmål fikk bekreftet at Thomas Sagen ikke hadde noe vondt i sinne. Tiltalte har også en lang forhistorie med trusler, sjikane og falske anmeldelser mot folk han la seg ut med.»» Hvis du Per Olav kan bevise «en mann som på et direkte spørsmål fikk bekreftet at Thomas Sagen ikke hadde noe vondt i sinne» har både Follo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett ikke forstått eller hatt tilgang til denne informasjonen. Dette ville være sensasjonell informasjon. Kan du bevise det… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Prinsippdebatt er utmerke om nødverge. Men skal man bruke en konkret sak må man forvente at redaktøren er etterrettelig i sin innledning. Du skriver Pleym » Liberaleren er som liberalistisk nettavis opptatt av rettsstatens prinsipper –» Det et utmerket det støttes. Da bør man også forholde seg til de fakta retten legger til grunn i domspremissene og ikke la seg «forføre» av din fars(Per Olav) sitt korstog mot mannen og hundeloven. I den konkrete saken ble den frifunnede mannen(og familien) direkte ut fra dommen uten skyld grovt utsatt for alvorlige trusler fra en sterkt beruset ukjent person. Den berusede ,… Read more »

Heidi
Heidi
10 years ago

Per Aage Pleym Christensen skriver:»Selv om tiltalte er frifunnet burde premissene vært prøvet av høyesterett» Riksadvokaten burde anket frifinnelsen En anke må som kjent følge straffeprosessloven Kap 23. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. og Når det gjelder dom av lagmannsrett i sak som er behandlet med lagrette, kan det til skade for siktede heller ikke ankes over lovanvendelsen vedkommende skyldspørsmålet, med mindre anken grunnes på at den protokollerte redegjørelsen fra rettens leder om rettssetningene har vært uriktig. Slik denne saken var fant ikke Riksadvokaten et lovlig ankegrunnlag, og da kan ikke Riksadvokaten anke.… Read more »

baran
baran
10 years ago

dere som forsvarer dette som nødverge er jo på jordet.. han pyntet på åstedet i etterkant skylder på sinstilstand og samtidig kunna han låst døra å ringt til politiet å sagt det er en full å ruset man på døra mi! da hadde det nok blitt sving i en patrulje! ingen liv behøvde gå tapt i denne saken… skammelig at han slipper pga nødverge… å for en pyse som skyter en annen ned gjennom vinduet!

Sissel
Sissel
10 years ago

Til kommentar fra «Heidi»:
«I en liten bygd der de fleste er i familie med hverandre og giftemål med søskenbarn er vanlig er det også naturlig at rykter sprer seg»
Er det noen som sprer rykter her så er det vel du.
Sjekk slektskapet til naboene bedre før du uttaler deg.

Fra arkivet