Ukategorisert

Private og offentlige barnehaver bør likebehandles

Den rødgrønne regjeringen har oppnådd full barnehavedekning, men den kan det snart bli slutt på – hvis ikke private og offentlige barnehaver sikres likebehandling.

Blant SVs store seire i regjering er at det er oppnådd full barnehavedekning. Men for å få til dette, måtte private barnehaver inkluderes i regnestykket.

For å gi alle råd til barnehaveplass har regjeringen innført tak for foreldrebetaling. Private barnehaver er dermed avhengig av tilskudd fra det offentlige. Men tilskuddet kommer via kommunale budsjetter – og kommunene vil nødvendigvis ikke gi like mye penger til en privat som til en offentlig barnehave.

Lokalavisen Varingen skriver at kommunen mangler over 5 millioner kroner. Den gamle tredelte finansieringen (foreldrebetaling, statstilskudd og kommunalt tilskudd) er avskaffet. Kommunene har overtatt ansvaret fra staten. Som vanlig når staten overlater oppgaver til kommunene, så blir pengene borte på veien.

En løsning er å innføre en finansieringsordning der det settes et likt kronetilskudd pr barnehaveplass, og at barnehavene får tilskudd basert på hvor mange barn de har tatt opp. Dette betyr at tilskuddsordningen blir «løftet ut» av kommunenes rammetilskudd – og budsjettansvar.

Når private barnehaver er avskåret fra foreldrebetaling som inntektskilde bør politikerne som fikk gjennomført barnehaveforliket ta ansvar for at det sikres likebehandling av private og offentlige barnehaver.

Mest lest

Arrangementer