Ukategorisert

Fortsatt overforbruk i mange kommuner

Det er 52 kommuner som er i ROBEK.

ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, har blitt oppdatert i sommer av Kommunal- og regionaldepartementet. Fortsatt er det mange av landets kommuner som sliter økonomisk, og er i registeret.

De siste kommunene som kom inn i registeret, ifølge departementet, er Sør Odal og Vestre Toten, mens Fitjar og Nome kom seg ut av registeret denne sommeren.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Kommuner som er i ROBEK har kommunepolitikere som bruker for mye skattefinansierte penger.

Mest lest

Arrangementer