Ukategorisert

Fagforbundet fortjener svar

Mange lokale avdelinger av Fagforbundet har stilt en rekke spørsmål til lokale partier foran høstens valg. Fagforbundet fortjener svar på spørsmålene.

Eksempel på spørsmål fra Fagforbundet:
”-Vil ditt parti gjennom tilrettelegging arbeide for et inkluderende arbeidsliv der det er plass til alle, også de med nedsatt arbeidsevne?
-Vil ditt parti motvirke bruk av lovstridige arbeidstidsordninger som for eksempel “Nordsjøturnus” innenfor pleie og omsorg?
-Vil ditt parti arbeide for at det videreutvikles gode ordninger for våre eldste arbeidstakere?
-Vil ditt parti sørge for at de ansattes medbestemmelsesrett videreføres og utvikles? (for eksempel ved ansettelser)
-Vil ditt parti arbeide for at de ansattes ideer skal danne grunnlag for omstillingsarbeid gjennom et likeverdig trepartssamarbeid?
-Vil ditt parti kartlegge omfanget av deltid i kommunen, og tilby hele stillinger til de som ønsker det?
-Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?
-Vil ditt parti være en pådriver for å utarbeide konkrete miljøhandlingsplaner, og arbeide for redusert bilbrukgjennom Styrking av Kollektivtilbudet? ”

Flere av spørsmålene er direkte utfordringer til de ikke-sosialistiske partiene. Politikerne bør ta utfordringen. Fagforbundet fortjener ærlige svar, selv om alle svarene ikke faller i smak.

Politikere som ønsker å privatisere/konkurranseutsette tjenester, bør si klart ifra om dette. Privatisering er for eksempel en fordel i mange lokalsamfunn, ikke en ulempe som Fagforbundet fremstiller det.

Fagforbundet er LOs største forbund med ca 315 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sesselja
10 years ago

Alle som stiller spørsmål om politikken partiene fører fortjener svar. Vi har ikke hørt fra Fagforbundet ennå, men vi har tidligere svart på spørsmål fra Utdanningsforbundet:
http://www.venstre.no/akershus/nesiakershus/artikkel/35521

Gullstandard
10 years ago

Skulle være relativt raskt å besvare disse…

Fra arkivet