Ukategorisert

Fagforbundet fortjener svar

Mange lokale avdelinger av Fagforbundet har stilt en rekke spørsmål til lokale partier foran høstens valg. Fagforbundet fortjener svar på spørsmålene.

Eksempel på spørsmål fra Fagforbundet:
”-Vil ditt parti gjennom tilrettelegging arbeide for et inkluderende arbeidsliv der det er plass til alle, også de med nedsatt arbeidsevne?
-Vil ditt parti motvirke bruk av lovstridige arbeidstidsordninger som for eksempel “Nordsjøturnus” innenfor pleie og omsorg?
-Vil ditt parti arbeide for at det videreutvikles gode ordninger for våre eldste arbeidstakere?
-Vil ditt parti sørge for at de ansattes medbestemmelsesrett videreføres og utvikles? (for eksempel ved ansettelser)
-Vil ditt parti arbeide for at de ansattes ideer skal danne grunnlag for omstillingsarbeid gjennom et likeverdig trepartssamarbeid?
-Vil ditt parti kartlegge omfanget av deltid i kommunen, og tilby hele stillinger til de som ønsker det?
-Vil ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?
-Vil ditt parti være en pådriver for å utarbeide konkrete miljøhandlingsplaner, og arbeide for redusert bilbrukgjennom Styrking av Kollektivtilbudet? ”

Flere av spørsmålene er direkte utfordringer til de ikke-sosialistiske partiene. Politikerne bør ta utfordringen. Fagforbundet fortjener ærlige svar, selv om alle svarene ikke faller i smak.

Politikere som ønsker å privatisere/konkurranseutsette tjenester, bør si klart ifra om dette. Privatisering er for eksempel en fordel i mange lokalsamfunn, ikke en ulempe som Fagforbundet fremstiller det.

Fagforbundet er LOs største forbund med ca 315 000 medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer