Ukategorisert

Bruk sivil ulydighet mot kirkevalget!

Av en eller annen grunn har Statskirken fått lov å samordne og samlokalisere valget til menighetsråd etc samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. FrP’eren Hanne Blåfjelldal er i tvil om hun skal stemme. Min oppfordring er: Bruk sivil ulydighet mot kirkevalget!

Statskirkeordningen burde Norge som liberalt demokrati ha avviklet for lengst. Som kjent turde ikke de partiene som deler dette standpunktet med Liberaleren å ta sin egen mening på alvor. Istedet ble det et forlik som skulle gjøre kirken mer «demokratisk». Et av kravene var at legitimiteten til kirkens «folkevalgte» organer måtte styrkes – gjennom øket valgdeltagelse i kirkevalget.

FrP’eren Hanne Blåfjelldal er blant dem som har fått valgkort, og vurderer om hun skal stemme. Hun ønsker å være en del av statskirken.

Mange andre opplever å få valgkort til kirkevalget, selv om de har meldt seg ut – eller aldri har vært medlem av statskirken. Selv har jeg aldri vært medlem – men har fått valgkort likevel. Ikke denne gangen (foreløbig!), men tidligere år. Da laget jeg mye leven i lokale medier.

Men jeg har kommet på «bedre» tanker.

For det er mange som har fått valgkort, men som ikke er medlem av statskirken. Et gyldig valg avhenger av flere forhold; blant annet om bestemmelsen om hemmelig valg er oppfylt. Men et annet forhold som bør avgjøre gyldigheten, er om de som stemmer faktisk oppfyller kritieriene for å stemme. Tenk deg hvis en haug med velgere som er 15 år klarer å få avgitt stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. De oppfyller åpenbart ikk vilkårene i valgloven. Du må fylle 18 år i valgåret for å ha stemmerett.

Hvordan ville det ta seg om om en haug med ikke-medlemmer avgjør sammensetningen av kirkens organer? Svært dårlig, skulle jeg tro. Spesielt hvis disse velgerne sørger for en annen sammensetning av menighetsrådene enn valget ellers ville gitt. F.eks at en svært konservativ menighet får et menighetesråd dominert av liberalere.

Mitt forslag til ikke-medlemmer som får valgkort er: Stem ved kirkevalget! Gjør deg opp en mening om kandidatene, og bestem deg for hva du vil gjøre for å skape et uventet valgresultat. Alliér deg gjerne med andre som skal stemme i din valgkrets. Når valgresultatet er klart, og debatten begynner, sender du brev til Bispedømmerådet og kirkerådet (NB! Ikke Kommunaldepartementet – korrigert efter leserkommentar) og ber om at valget i ditt valgdistrikt kjennes ugyldig – fordi personer uten stemmerett likevel har fått delta i valget. Lag gjerne medieblest om det med det samme.

Kanskje kan et slikt utslag av sabotasje sørge for at ordningen med samordning og samlokalisering av statskirkens eget valg og kommune- og fylkestingsvalget avvikles. Kanskje kan hele statskirkeordningen bli diskreditert – og støtten til standpunktet om å avvikle hele ordningen med statskirke kan øke.

Jeg oppfordret til samme taktikk i Oppviglerbloggen hos Dagbladet i 2009.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer