Ukategorisert

Bruk sivil ulydighet mot kirkevalget!

Av en eller annen grunn har Statskirken fått lov å samordne og samlokalisere valget til menighetsråd etc samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. FrP’eren Hanne Blåfjelldal er i tvil om hun skal stemme. Min oppfordring er: Bruk sivil ulydighet mot kirkevalget!

Statskirkeordningen burde Norge som liberalt demokrati ha avviklet for lengst. Som kjent turde ikke de partiene som deler dette standpunktet med Liberaleren å ta sin egen mening på alvor. Istedet ble det et forlik som skulle gjøre kirken mer «demokratisk». Et av kravene var at legitimiteten til kirkens «folkevalgte» organer måtte styrkes – gjennom øket valgdeltagelse i kirkevalget.

FrP’eren Hanne Blåfjelldal er blant dem som har fått valgkort, og vurderer om hun skal stemme. Hun ønsker å være en del av statskirken.

Mange andre opplever å få valgkort til kirkevalget, selv om de har meldt seg ut – eller aldri har vært medlem av statskirken. Selv har jeg aldri vært medlem – men har fått valgkort likevel. Ikke denne gangen (foreløbig!), men tidligere år. Da laget jeg mye leven i lokale medier.

Men jeg har kommet på «bedre» tanker.

For det er mange som har fått valgkort, men som ikke er medlem av statskirken. Et gyldig valg avhenger av flere forhold; blant annet om bestemmelsen om hemmelig valg er oppfylt. Men et annet forhold som bør avgjøre gyldigheten, er om de som stemmer faktisk oppfyller kritieriene for å stemme. Tenk deg hvis en haug med velgere som er 15 år klarer å få avgitt stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. De oppfyller åpenbart ikk vilkårene i valgloven. Du må fylle 18 år i valgåret for å ha stemmerett.

Hvordan ville det ta seg om om en haug med ikke-medlemmer avgjør sammensetningen av kirkens organer? Svært dårlig, skulle jeg tro. Spesielt hvis disse velgerne sørger for en annen sammensetning av menighetsrådene enn valget ellers ville gitt. F.eks at en svært konservativ menighet får et menighetesråd dominert av liberalere.

Mitt forslag til ikke-medlemmer som får valgkort er: Stem ved kirkevalget! Gjør deg opp en mening om kandidatene, og bestem deg for hva du vil gjøre for å skape et uventet valgresultat. Alliér deg gjerne med andre som skal stemme i din valgkrets. Når valgresultatet er klart, og debatten begynner, sender du brev til Bispedømmerådet og kirkerådet (NB! Ikke Kommunaldepartementet – korrigert efter leserkommentar) og ber om at valget i ditt valgdistrikt kjennes ugyldig – fordi personer uten stemmerett likevel har fått delta i valget. Lag gjerne medieblest om det med det samme.

Kanskje kan et slikt utslag av sabotasje sørge for at ordningen med samordning og samlokalisering av statskirkens eget valg og kommune- og fylkestingsvalget avvikles. Kanskje kan hele statskirkeordningen bli diskreditert – og støtten til standpunktet om å avvikle hele ordningen med statskirke kan øke.

Jeg oppfordret til samme taktikk i Oppviglerbloggen hos Dagbladet i 2009.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per Hansen
Per Hansen
10 years ago

Morsomt forslag som jeg absolutt støtter.
Som ansatt i en livssynsorganisasjon i daglig kontakt med fortvilte medlemmer som får valgkort etter valgkort i kirkevalg, skal jeg jammen nevne idéen for en del!

Geir Skårland
10 years ago

Jeg er valgansvarlig for kirkevalget i Stavanger bispedømme. Kanskje jeg kan korrigere et par fakta? Det er ikke kommunaldepartementet som behandler klager på Kirkevalget. Det er det bispedømmerådet og Kirkerådet som gjør. I kampen for å avvikle statskirken har du dessuten allierte i både det samlede politiske miljøet og i kirken. Revisjoner er på gang. Ellers vil jeg tro at de som urettmessig har fått valgkort og velger å bli stående i manntallet og bruke stemmeretten må regnes som fullverdig stemmeberettigede, slik at en klage vanskelig kan tas til følge. Hvis noen gir beskjed om at de fortsatt er urettmessig… Read more »

Erik Opdal Weseth
Erik Opdal Weseth
10 years ago

Fjerne statskirken? Skal vi fjerne helligdagene rundt påske, pinse og jul også da? Dessuten mener jeg å misbruke demokratiet, ikke er måten å angripe debatten på. Ønsker du endring av kirkens tilknytning til staten kan dette gå fram av din stemmeseddel under Stortingsvalget, ikke gjennom krenkelse av Kirkevalget.

Dessuten er det liten tvil om at samordning av Kirkevalget og andre regelmessige valg har økt valgoppslutningen av førstnevnte. Dette kan føre til at kirken fremstår som mer allminnelig og moderne blant kirkemedlemmene.

Til slutt er jeg glad for at du ikke har mottatt valgkort; du er det ikke verdig.

Pleym
Pleym
10 years ago

Erik, jeg har stemt for å fjerne statskirkeordningen. Det er det mange andre som også har gjort. Men de folkevalgte på Stortinget fant det for godt å inngå et kompromiss som gikk ut på å gi statskirken større selvstyre. Men da måtte også kirkens «demokrati» få øket oppslutning – gjennom større deltagelse i de såkalte kirkevalgene. Jeg mener at det er statskirken som misbruker valgdagen til egne formål. Man presser seg på velgere som ikke ønsker statskirke, ved å legge kirkevalget til samme dag som valget på fylkesting og kommunestyrer. Dessuten er det et overgrep at et kirkesamfunn man ikke… Read more »

Fra arkivet