Ukategorisert

Fra bunn til topp

Mange velgere i Tromsø var møkkleie Arbeiderpartiet, men det var før terroraksjonene i Oslo og på Utøya.

På forrige måling, 14. juli i år, fikk Arbeiderpartiet 21,3 prosent oppslutning. Dagens måling som er offentliggjort i Nordlys gir Arbeiderpartiet 34,2 i oppslutning, en fremgang på 12,9 prosent i Tromsø.

Politikken til Arbeiderpartiet er nøyaktig den samme i dag som før terroraksjonene. Tromsø kommune er en dårlig styrt kommune, noe gjestskribent Jonas Stein Eilertsen (V) uttrykte klart og tydelig på Liberaleren i juli måned. Det er trist om det er sympatistemmer som skal avgjøre valget i 2011. Borgerne fortjener bedre!

Mest lest

Arrangementer