Kommentar

Hvor sentral var Behring Breivik i FrP/FpU?

VG slår idag stort opp at terrorsiktede Anders Behring Breivik var mer aktiv i FrP/FpU enn de som har hatt kontakt med ham, vedstår seg. Som grunnlag viser VG til at han var aktiv i nettdebatter på FpUs side. Men er det nok?

Det som er kommet frem fra Breiviks såkalte manifest 2083 viser seg ved nærmere eftersyn å ikke være efterrettelig. Mye av det han har skrevet om seg selv er en del av den samme iscenesettelsen som bildene på den nye Facebook-profilen.

Bør være skeptisk til opplysninger om Breivik
Det er bra at media forsøker å finne ut mest mulig om Anders Behring Breivik. Hvor han har fått sin inspirasjon og sin verdensanskuelse fra, hvordan han har forberedt sin udåd, og hvordan denne er blitt finansiert.

Mye kommer til å bli gravet frem, men det er viktig å være skeptisk. Noen vil dekke over sine forbindelser. Som FrP/FpU (husker intet, så intet, vet lite), Frimurerlogen (ekskluderte ham øyeblikkelig – men hvem anbefalte ham for medlemskap?). Andre vil skryte (som nasjonalistiske organisasjoner rundt omkring).

Breivik har iscenesatt. Noe dekker han over, noe fremhever han. Og andre gjør det samme. Noen vil ha en agenda om å klistre personer, organisasjoner og mennesker til Breivik – til tross for alle påstander om at ingen skal måtte dele ansvaret for Brieviks terrhandlinger og massemord. Man bør derfor nære dyp skepsis til alle opplysninger som kommer frem – og tenke over hvilken agenda som kan ligge bak den/dem som graver frem opplysningene. Like mye som hvordan reaksjonen er fra de som blir forsøkt klistret til Breivik.

Et eksempel er hvordan innvandringsfiendtlige organisasjoner over hele Europa nærmest kappes om å ta avstand fra Breivik. Det er forståelig at ingen ønsker å forbindes med en terrorist og massemorder. Det er ikke slik politikk utøves i Europa. Men én ting er hans aktive handlinger – noe helt annet er hans verdensanskuelse. Den er det folk som deler. Og det er helt legitimt. Liberaleren står for det motsatte syn, og vil vil argumentere mot dem som deler konspirasjonsteorier med Breivik.

Siv Jensen gjør seg dummere enn hun er
FrP-leder Siv Jensen har spesialskrevet en artikkel for svensk opinion, der hun skriver at hun ikke forstår hvorfor Behring Breivik valgte å engasjere seg i hennes parti. Da gjør hun seg dummere enn hun er. Alle som ønsker å påvirke innvandringspolitikken i mer restriktiv retning, eller på skjerpe integreringspolitikken, velger FrP. For Jensens parti er det eneste med dissse meningene som har direkte/indirekte påvirkning på beslutningstagere – og påvirkning på opinionen. Mindre partier og organisasjoner har minimal innflydelse, og dårlig image i opinionen. Velger man å gå inn i Demokratene, SIAN etc er det for å sitte på tribunen og skrike ukvemsord til makthaverne når det gjelder disse temaene.

Heldigvis for Jensen og FrP valgte Behring Breivik bort partiet og ungdomsorganisasjonen. Dét han har til felles med folk i Demokratene, SIAN etc er skuffelsen over at FrP og FpU ikke har skjerpet tonen enda mer i innvandrings- og integreringsdebatten. I motsetning til oss som mener et påstått liberalistisk burde inntatt helt andre standpunkter..

VGs avsløringer
VG har altså avslørt at Behring Breivik var aktiv på FpUs internettforum. Samtidig vet vi at Behring Breivik i sitt manifest skrøt på seg å være bystyrekandidat for partiet i Oslo. Akkurat dette er det veldig lett å avkle: Valglisten til akkurat dette bystyrevalget er offentlig tilgjengelig. Og det vil heller ikke være vanskelig for FrPs fylkeslag å vise frem protokoller fra nominasjonsmøtet for bystyrelisten, og høringsforslag fra nominasjonskomiteen samt forslag fra lokallagene rundt om i Oslo. Da finner man fort ut om Behring Breivik «husker» riktig, eller om også denne «informasjonen» er falsk.

Internettdebattantene
Selv er jeg av dem som er sjeleglad for muligheten partiene nå har til å opprette interne internettfora for idéutveksling, erfaringsspredning, samordning, kommunikasjon med partiledelsen, kommunikasjon på tvers i partiorganisasjonen – og til utlufting av frustrasjon. Jeg har en teori om at mye kunne sett annerledes ut om f.eks FrP hadde hatt en slik kanal før splittelsen i 1994.

Behring Breivik og mange andre som er skeptiske til innvandring, integrering – og til muslimer – er aktive i allverdens fora på internett. Enten det er i debattene på nettsidene til medstrømsmedia, på Facebooks personprofiler og grupper eller sider, eller i egne fora som hos Document.no, HRS, Honest Thinking etc.

At Behring Breivik derfor forsøkte å påvirke og skape oppslutning på FpUs interne nettforum burde derfor ikke overraske. Men ville han bety noe fra eller til? Vi vet fra andre nettdebatter han deltok i at han slett ikke var av de mest ekstreme. Kanskje har hans innlegg bare bidratt til å gi «vekt» til den ene eller den andre fløyen i FrPs interne debatt om hvor langt partiet skulle gå i innvandrings- og integreringsretorikken.

Behring Breivik var medlem i FpU/FrP i 10 år, og ifølge VG postet han over 100 innlegg i 2002/2003. Tar vi utgangspunkt i 100 innlegg i løpet av to år er det altså ett – 1 – innlegg i uken. Ikke spesielt mye for en «aktiv» nettdebattant.

Han hevdet at FpU skulle opprette en kommunikasjonsstilling, og at han på vegne av FpUs sentralstyre skulle samle inn info og kandidater. En opplysning det er lett å finne ut av om er sann eller ikke. En slik stilling måtte komme som følge av et vedtak i sentralstyret, og utlysning burde finnes i partiavisen eller andre offisielle organer for partiet eller FpU. Også i budsjett/regnskap ville en slik stilling kunne spores opp.

Opplysningene Behring Breivik har gitt om sin tid i Frp/FpU er altså lette å få bekreftet eller avkreftet. Selv om det krever litt innsats. FpU tjener på å handle raskt og vise åpenhet. Legger de frem alle referater fra besluttende møter i FpUs sentralstyre og fra nominasjonsprosessen i Oslo FrP vil hva jeg antar er Behring Breiviks bløff være ute av verden. Avkledt. Og VG vil stå tilbake som sensasjonsmakere uten tid til å lete efter eventuell substans i saken.

Det er naturligvis underlig at så mange i FpU ikke husker å ha debattert med Behring Breivik. Men er du nettdebattant selv, kan du jo prøve å huske hvem du debatterte med for ca 10 år siden, og hva du debatterte. Jeg kan love at det ikke er enkelt.

«Ubehagelige forbindelser»
VGs Eirik Mosveen har skrevet en egen kommentar til VGs avsløringer, som han kaller «Ubehagelige forbindelser». Mosveen synes også FpU’ernes dårlige hukommelse er påtagelig – og mener som meg at partiet bør informere om hvor sentral Behring Breivik faktisk var. Mosveen mener innleggene tyder på at han var langt mer sentral enn at han bare «stakk innom». Der er vi uenige. Innleggene, uansett om Behring Breivik var på fornavn med partitopper eller ikke, beviser lite. Mange forsøker å være på fornavn. Man er tross alt i samme parti, og meningsfeller. Uten at man har noe særlig tett forbindelse. Det samme gjelder altså Behring Breiviks debattfrekvens hos FpU. Ett innlegg i uken i snitt er lav frekvens på nettdebatt.

VG koker suppe på en spiker
I «gamle dager» (før 1994) måtte man møte opp på medlemsmøter, årsmøter og nominasjonsmøter om man skulle komme på partitillitsvalgtes «radar», få innflydelse, eller bli «plukket opp» som ressurs eller på grunn av kompetanse partiet kunne trenge. Idag kan man være utrolig synlig på nettdebatter, uten at man setter sine ben fysisk innenfor partiorganisasjonen.

VGs sak er efter min mening tynn. Det er å koke suppe på en spiker. Kanskje finnes det nok spiker til et helt Breivik-rom i FpU-huset. Men det må altså bevises. Dét har ikke VG klart så langt.

Ubehaget til Siv Jensen og hennes partifeller og sympatisører er uansett for smårusk å regne, sammenlignet med de lidelser Behring Breivik har påført AUF, Ap og pårørende, venner og kolleger av ofrene fra regjeringskvartalet og på Utøya.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer