Ukategorisert

Gi kommunene mer makt

Fylkesmannen i Hordaland har loven på sin side, men konsekvensen bør være at politikerne endrer lovverket, gjerne liberaliserer plan- og bygningsloven kraftig.

Det er BT.no som forteller en fryktelig historie om en hytteutbygging. Kommunen ga klarsignal til utbyggingen, mens Fylkesmannen var negativ. Dermed må Eirik Hystad vente med tilbygget på hytta som ligger i Etne.

Mange politikere snakker pent om større makt til kommunene, men i realiteten er det staten som styrer. Ettersom den private eiendomsretten har dårlige kår i Norge, bør politikerne sørget for at det forvaltningsnivået som er nærmest har mest makt. Det er kommunene som bør være statens forlengede arm i byggesakene.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
10 years ago

En bedre formulering ville nok vært «mindre makt til staten». Du kjenner sikkert noen i kommunen nær deg, som du helst ikke ser at får mere makt på din bekostning, hva ?

Gullstandard
10 years ago

Ja, men jeg tror det er en farlig tanke. Lokal makt kan for bli litt Harper Vallet PTA.
http://www.youtube.com/watch?v=4ivUOnnstpg

En annen måte å si det på er «mer makt til naboen min».
Nå er min nabo en grei kar, men det er ikke alltid så.

Fra arkivet