Ukategorisert

Gi kommunene mer makt

Fylkesmannen i Hordaland har loven på sin side, men konsekvensen bør være at politikerne endrer lovverket, gjerne liberaliserer plan- og bygningsloven kraftig.

Det er BT.no som forteller en fryktelig historie om en hytteutbygging. Kommunen ga klarsignal til utbyggingen, mens Fylkesmannen var negativ. Dermed må Eirik Hystad vente med tilbygget på hytta som ligger i Etne.

Mange politikere snakker pent om større makt til kommunene, men i realiteten er det staten som styrer. Ettersom den private eiendomsretten har dårlige kår i Norge, bør politikerne sørget for at det forvaltningsnivået som er nærmest har mest makt. Det er kommunene som bør være statens forlengede arm i byggesakene.

Mest lest

Arrangementer