Ukategorisert

Viktig velgergruppe får ikke stemt – varsko til FrP

Nettavisen fokuserer på at mange hjemløse og rusmisbrukere ikke er registrert med adresse. Dermed får de ikke valgkort – og får ikke stemt. Likevel har de sterke meninger om hvordan Oslo bruker pengene.

Nettavisen har intervjuet Daglig leder Camilla Svingen i magasinet =Oslo, som har 950 registrerte selgere. Et lite antall velgere, men skulle de stemme samlet på et av de minste partiene som stiller til valg utgjør de et stort potensiale.

Uansett utgjør erfaringene disse personene har, en viktig ressurs for byens politikere. De hjemløse og rusmisbrukerne har førstehånds erfaring med Oslos hjelpeapparat.

Nettavisen har også intervjuet en av =Oslos selgere, Merete (43). Hun sier:

«- Jeg stemmer ikke på et fast parti. Likevel er jeg opptatt av at det partiet som får min stemme tenker på mennesker og ikke statistikk. Medmenneskelighet er viktig, sier hun.

Merete mener ruspolitikken i Norge står i stampe. – Den prioriteres bort i valgkampen og det eneste som egentlig skjer er at folk dør. Jeg tror egentlig lite på politikere, spesielt på Frp, som tydeligvis har en annen kalkulator enn alle de andre partiene, sier hun.»

Hvis dette er en utbredt oppfatning har byråd Sylvi Listhaug og andre FrP’ere i maktposisjon siste periode en jobb å gjøre. For tar jeg ikke helt feil har FrP vært med på mange tiltak for å gjøre livet lettere for denne delen av byens befolkning. Også på Stortinget har FrP gått i bresjen for metadonprosjekt, avkriminalisering av narkotikabruk, etc.

=Oslo har satt opp en «stemmeurne» i sine lokaler. Selv om selgerne til magasinet ikke har bostedsadresse eller ID, og dermed ikke får stemt ved kommunevalget. Magasinet er likevel opptatt av hvordan de hjemløse tenker om styringen av Oslo.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Sparhell
10 years ago

En veldig god sak å ta opp om hjemløse og/eller personer uten gyldig legitimasjon i forhold til det å få stemme. De HAR stemmerett og det er samfunnets plikt å sørge for at de kan bruke den, om du vil bruke den. Myndighetene bør dekke utgifter til legitimasjon for disse, samt bistå med det praktiske. Det er dessuten ikke noe krav å ha mottatt valgkort. De eneste kravene er at man står i manntallet, og enten er kjent av valgfunksjonær eller har legitimasjon. Dessuten må man møte edru og upåvirket av ethvert rusmiddel. Jeg vil imøtese en debatt om hvordan… Read more »

Christopher
Christopher
10 years ago

Synes i utgangspunktet at det er greit at mange av dem som lever på stønader fra fellesskapet ikke stemmer. Problemet i dag er jo at den produktive delen av samfunnet pålegges stadig nye skatter og restriksjoner av den ikke-produktive. En samfunnsmessig dødsspiral, reddet av petroleumsinntekter. (og ja, jeg synes også det er greit at nullskattende skipsredere heller ikke stemmer)

Anonym
Anonym
10 years ago

@Christopher

Dette er mye mer sammensatt enn du antyder. Narkomane burde kunne stemme selv om de ikke har fast adresse, narkotikapolitikken angår dem direkte. Hadde jeg vært narkoman hadde jeg stemt Venstre, DLF eller Arbeiderpartiet.

Hadde narkotika vært legalisert hadde de fleste narkomane hatt en jobb i stedet for å være utstøtt fra samfunnet. Slik var det også på 1800-tallet: de fleste morfinister hadde et vanlig liv i tillegg. Å fortsette å trampe på de marginalisertes muligheter for demokratisk deltagelse koster mer enn det smaker.

Sigrid Bradley
Sigrid Bradley
10 years ago

Christopher, nå er det her snakk om folk med tilknyttning til =Oslo prosjektet, altså mennesker som på egen hånd forsøker å leve med avhengigheten uten å ty til ulovligheter. Det er en liten kostnad å sørge for at disse for stemt. De vet selv best hva som må til for at de kan leve et «produktivt» liv, slik du formulerer dette. Derfor er deres stemme viktig i kampen mot avhengighet.

Fra arkivet