Ukategorisert

Viktig velgergruppe får ikke stemt – varsko til FrP

Nettavisen fokuserer på at mange hjemløse og rusmisbrukere ikke er registrert med adresse. Dermed får de ikke valgkort – og får ikke stemt. Likevel har de sterke meninger om hvordan Oslo bruker pengene.

Nettavisen har intervjuet Daglig leder Camilla Svingen i magasinet =Oslo, som har 950 registrerte selgere. Et lite antall velgere, men skulle de stemme samlet på et av de minste partiene som stiller til valg utgjør de et stort potensiale.

Uansett utgjør erfaringene disse personene har, en viktig ressurs for byens politikere. De hjemløse og rusmisbrukerne har førstehånds erfaring med Oslos hjelpeapparat.

Nettavisen har også intervjuet en av =Oslos selgere, Merete (43). Hun sier:

«- Jeg stemmer ikke på et fast parti. Likevel er jeg opptatt av at det partiet som får min stemme tenker på mennesker og ikke statistikk. Medmenneskelighet er viktig, sier hun.

Merete mener ruspolitikken i Norge står i stampe. – Den prioriteres bort i valgkampen og det eneste som egentlig skjer er at folk dør. Jeg tror egentlig lite på politikere, spesielt på Frp, som tydeligvis har en annen kalkulator enn alle de andre partiene, sier hun.»

Hvis dette er en utbredt oppfatning har byråd Sylvi Listhaug og andre FrP’ere i maktposisjon siste periode en jobb å gjøre. For tar jeg ikke helt feil har FrP vært med på mange tiltak for å gjøre livet lettere for denne delen av byens befolkning. Også på Stortinget har FrP gått i bresjen for metadonprosjekt, avkriminalisering av narkotikabruk, etc.

=Oslo har satt opp en «stemmeurne» i sine lokaler. Selv om selgerne til magasinet ikke har bostedsadresse eller ID, og dermed ikke får stemt ved kommunevalget. Magasinet er likevel opptatt av hvordan de hjemløse tenker om styringen av Oslo.

Mest lest

Arrangementer