Ukategorisert

Kandidaten 2011: Erlend Wiborg

Det er Fremskrittspartiets Erlend Wiborg som er første kandidat ut i årets valgkampserie.

Erlend Wiborg:
Parti: FrP
Listeplass: 1. plass både i kommune og fylke
Kommune: Moss og Østfold
Wiborgs Hjemmesider. Moss FrP på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?
–Konkurransen er dessverre laber. Hovedargumentet for at jeg er mer «liberalistisk» enn de øvrige kandidatene er at jeg ser på skatt og da eiendomsskatt som et moralsk spørsmål. Det at lavere skatter og avgifter får fart på økonomien er vel og bra, men hovedargumentet mitt er at eiendomsskatt reduserer folks frihet til selv å styre sine liv. For å redusere og fjernet eiendomsskatten må man våge å vise vei, ikke være administratorer, men faktisk foreta reelle kutt noe jeg har vist gjennom mange budsjetter og økonomiplaner.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?
–Fjerne eiendomsskatt, stoppe troen om at det er politikere som skaper utviklingen i en kommune, samt holde fingrene langt unna næringsutvikling ettersom næringslivet klarer dette best uten politisk innblanding.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?
–Kutt på skole og helse. En høy eiendomsskatt går i høyeste grad utover barnefamilier og eldre.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?
Fremskrittspartipolitikeren ramser opp en lang liste:
–Redusere, for så å fjerne eiendomsskatten. Jeg vil følge lovens mest liberale skjenkeregler. Jeg vil innføre fri etableringsrett innen områder som i dag må ha konsesjon fra kommunen, f.eks. videoutleie. Jeg vil at nye barnehageutbygginger kun skal være privat og jeg vil overføre de private barnehagene til private drivere. Jeg vil fjerne alle kultursubsidier for voksne. Jeg vil være klar og tydelig på ja til private skoler i Moss og Østfold. Jeg vil selge mye kommunal eiendom og inntektene benyttes til å redusere gjeldsmengden og dermed driftsutgiftene noe som kan forsere redusert/fjerning av eiendomsskatten. Jeg vil redusere hovedtillitsvalgte makt da jeg har langt større tiltro til hvert enkelt individ.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?
–Flere av disse forslagene kan jeg få støtte hos de øvrige borgerlige
partiene på i festaler, men i praktisk politikk er det ofte vanskelig.
FrP kommer derfor til å stille krav i forhandlingene om å få på plass
flere av punktene. Vi er avhengig av dette for å få orden på
kommuneøkonomien og for å fjerne eiendomsskatten.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?
–I prinsippet nei, men noe unntak fra spillemidler som er en eksisterende ordning som selvfølgelig kommunen og fylket må dra nytte av all den tid den er der.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?
–Det er betydelig forskjell da kommunen fortsatt har ansvaret ved konkurranseutsetting. Tidligere har jeg vært med på å privatisere både barnehager og kino. Innenfor dagens system har kommunen ansvaret for f.eks. skole, eldreomsorg og dette kan ikke privatiseres i den enkelte kommune. Jeg vil da selvfølgelig benytte mer av konkurranseutsetting ettersom det er mer effektiv bruk av skattebetalernes penger, pluss at vi får nytenkningen til de private inn i offentlige tjenester.

Hva bør en kommune ikke drive med?
–En kommune bør ikke drive med aktiv næringsutvikling, næringsvirksomhet, kultur og alt private kan drive bedre og billigere, sier dagens kandidat Erlend Wiborg.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer