Ukategorisert

Toppkandidat for Venstre støtter omstridt FrP-forslag

Kim Sandberg, førstekandidat for Nordkapp Venstre, mener borgerens stemmer skal følge partiet og ikke personen som blir valgt inn i et folkevalgt organ.

Det er i en debatt på Nordkapp Venstres Facebook-side at Nordkapp Venstre-lederen mener politikere som bryter ut av de politiske partiene omtrent er svindlere.

–Vi har en merkelig lovgivning i dette landet som tillater at en person kan bli valgt inn på et program, så kan han eller hun underveis bare fraskrive seg hele programmet og melde seg ut av partiet. Jeg synes det er en latterliggjøring av min stemmerett. Når jeg avgir en stemme, avgir jeg til et parti og et program. Den stemmen bør følge partiet, og ikke representanten. Hvis noen føler at de ikke lenger kan representere sitt parti, bør partiet få erstattet representanten. Hvis vi får inn en representant med ca. 90 stemmer og vedkommende bryter med vårt program, så er det rett og slett svindel og hånliggjøring av de 90 stemmene. Det skriver Kim Sandberg i kommentaren som egentlig er en meningsutveksling om partiprogrammer med den lokale AP-lederen.

Da skribenten gjorde Sandberg oppmerksom på at Fremskrittspartiet har fremmet et forslag om Regler for partioverganger, uten at forslaget fikk støtte, lover han å jobbe internt i Venstre for at partiet i fremtiden skal støtte slike forslag.

–Jeg mener det burde handle om velgerne, og deres faktiske ønske. Når jeg stemmer på et parti, så forventer jeg å få det det jeg stemmer på, ikke risikere at min stemme brukes til det motsatte. Det var nylig en reportasje på NRK Nordnytt om en tidligere Frper som nå er på listen til Rødt. Dersom man skal beholde dagens system, så må man faktisk endre valgsystemet slikt at man stemmer på personer, og ikke partier, skriver Sandberg på Facebook-siden til Nordkapp Venstre.

Etter at valget er over i september og kommunestyrene har konstituert seg, vil det utover i valgperioden være en del politikere som skifter parti eller blir uavhengige representanter. Det er dessverre vanlig i kommunepolitikk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer