Ukategorisert

Kandidaten 2011: Morten Myksvoll

Dagens kandidat er Morten Myksvoll (FrP), en kandidat som har en stor fane på eget nettsted med ordene “Politikk og liberalisme”.

Parti: Fremskrittspartiet
Listeplass: 10. plass (forhåndskumulert)
Kommune: Bergen
Morten Myksvoll har hjemmesider og side på Facebook.com. Nettstedet til Bergen FrP.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Jeg vil kutte i eiendomsskatten, gjøre flere skoler selvstyrt og jeg vil overta ansvaret for alkoholloven og liberalisere regelverket. Jeg vil jobbe for å si ja til flere utbyggingsprosjekter.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Vi kan gi innbyggerne gode tjenester uten at det koster alt for mye. Vi kan ikke si ja til alt, og det er det viktigste en lokalpolitiker må vite. Liberalismen kommer til uttrykk når en konkurranseutsetter, innfører valgfrihet og har lave avgifter og kontroll på byråkratiet.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Jeg vil velge det viktigste først. For meg bør politikere ikke bare måles på hvor mye penger en bruker og hvilke resultater en oppnår, men også hvor mye skatt innbyggerne må betale. Det finnes rom for effektivisering i det offentlige uten at det nødvendigvis blir kutt i tjenestetilbud. Det er for eksempel store forskjeller i administrasjonskostnader i kommunene. Heldigvis kommer Bergen veldig godt ut her!

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Reform av offentlig planverk i retning mindre detaljer og mer frihet for innbyggere og utbyggere. Salg av kino. Økte skjenketider og kutt i eiendomsskatten, er saker Morten Myksvoll vil ta opp i neste valgperiode.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Alle partier som er enig i politikken. Det er selvsagt noen som peker seg ut. I dag samarbeider FrP godt med Høyre og KrF i Bergen. Jeg har tro på at det kan fortsette. En er ikke enig i alle saker, men det er da også en grunn til at det er forskjellige partier.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Støtte til kultur skal gå til breddekultur, helst til barn og unge.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

— Jeg er for begge deler. Noen oppgaver bør ikke kommunene ha i sin portefølje i det hele tatt. Kinodrift er et eksempel. Konkurranseutsetting bør brukes i mye større grad for å gi bedre tjenester for enten samme beløp som i dag eller rimeligere.

Ekspropriasjon?

— Det er jeg mot, men jeg er glad jeg fikk med i FrPs program at hvis en skal gjennomføre dette, så skal grunneieren få den høyeste erstatningen som er mulig.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Kinodrift er allerede nevnt. Jeg jobber for at kommunene skal bli mer obs på de inntektene en har i stedet for og entydig se på hvor mye en bruker. Kommunene bør ikke løpe etter alle særinteresser uten å tenke på skattebetaleren, sier Morten Myksvoll i Bergen FrP.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Et forsvar for retten til å være uorganisertEt forsvar for retten til å være uorganisert
  Velger du å være uorganisert, er du gratispassasjer. Ifølge fagbevegelsen.