Ukategorisert

Mange lokalpolitikere bør gjøre grep

Det er heldigvis store forskjeller på kommunene når det gjelder eiendomsskatt og kommunale avgifter. Kommuner som tar godt betalt hos innbyggerne har et betydelig potensial for forbedringer.

NRK og Kommunal Rapport har utarbeidet en oversikt over hva eiendomsskatt og kommunale avgifter koster innbyggerne. Det er ekstreme forskjeller mellom kommunene. Sola er landets rimeligste kommune, mens Nordreisa er absolutt verst.

Tallene i undersøkelsen er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

Lokalpolitikere som flår innbyggerne i skatt og avgifter, gjør en dårlig jobb. Det er fullt mulig å redusere kostnadene, men det krever politisk vilje.

Kommunale tjenester som vann og avløp er tjenester Liberaleren skriver nokså lite om. Vi har rett og slett ikke gode oppskrifter på hvordan slike tjenester kan privatiseres, altså dra tjenestene ut av de kommunale budsjettene. Kommunale foretak er ikke det samme som privatisering.

Mest lest

Arrangementer