Ukategorisert

Jonas får kjeft

Alkoholpolitikk er ett av områdene der kommunepolitikerne faktisk kan bestemme en del. Liberale politikere bør fronte utvidet salgs- og skjenketider i løpet av valgkampen.

Innenfor visse rammer kan lokalpolitikerne bestemme blant annet salgs- og skjenketidene. Lokalpolitikerne bestemmer også hvem som skal få bevilling for salg og skjenking av alkohol. Alkoholloven, vedtatt av Stortinget, gir kommunene en del frihet og derfor er det naturlig at lokalpolitikerne kommer med utspill i valgkampen om hvordan de vil bruke friheten.

Jonas Stein Eilertsen, 1. kandidat for Tromsø Venstre, har brukt litt av valgkampen til å fronte en mer liberal alkoholpolitikk. Han bør få skryt for at han klart og tydelig sier ifra om at han ønsker en liberal alkoholpolitikk i Ishavsbyen.

På lederplass blir Eilertsen kritisert av Tromso.no. Avisen mener tydeligvis at alkoholpolitikk er uviktig. Dersom dette er uviktig, hvorfor slipper både Bladet Tromsø og Nordlys politimester Truls Fyhn til i en mengde artikler som handler om alkoholpolitikk i løpet av en valgperiode?

En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer