Ukategorisert

Kandidaten 2011: Vegard Martinsen

Dagens kandidat er enig med Kristin Halvorsen i én sak; nei til konkurranseutsetting!

Parti: DLF

Listeplass: 1

Kommune: Oslo

Det Liberale Folkepartiet på nett. Partiet har også side på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Fordi jeg mener at det offentlige kun skal ta seg av de legitime offentlige oppgavene, dvs. politi, rettsapparat og det militære, at alt annet skal overlates til private, og at jeg konsekvent vil arbeide for og stemme i samsvar med dette.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Skattelettelser, dereguleringer og privatiseringer.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–DLF vil alltid kutte offentlige tilbud på andre områder enn de nevnt over (politi, etc.).

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Skattelettelser, dereguleringer og privatiseringer.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Alle som vil være med på skattelettelser, dereguleringer og privatiseringer.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Hvis vi må stemme mellom slike alternativer vil vi kaste kron og mynt.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–DLF er imot konkurranseutsetting, men sterkt for privatisering.

Liberaleren anbefaler Martinsens redegjørelse på egen blogg, en omfattende redegjørelse.

Ekspropriasjon?

–Alltid imot hver eneste gang uansett!

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Skole, barnehaver, kultur, veier, parker, sykehjem, eldreomsorg, osv. Alt slikt bør være privat, sier Vegard Martinsen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer