Ukategorisert

Kandidaten 2011: Jørn Kyle Finnesand

Dagens kandidat har Ron Paul som politisk forbilde.

Parti: Fremskrittspartiet
Listeplass:15
Kommune: Rennesøy
Jørn Kyle Finnesand er svært aktiv på Twitter.com. Rennesøy FrP på nett.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Etter seks år i FpU har jeg fått stødige liberalistiske prinsipper som jeg støtter meg på. Jeg respekterer eiendomsretten og foreslår stadig tiltak for å redusere kommunens budsjett og ansvarsområder.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Være konsekvent positiv til innbyggere ved å si ja til innbyggernes private initiativer. Mange kommuner har særegne reguleringer på bygg eller driver med næring og kultur. Dette bør liberalister arbeide for å fjerne eller redusere. Det viktigste av alt er likevel å føre en streng økonomipolitikk. God økonomi med lav gjeld reduserer faren for at andre partier vil heve kommunale avgifter og for en liberalist bør ett av de øverste målene være å redusere skattebyrden i kommunene.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–I Rennesøy har vi ikke eiendomsskatt. FrP har holdt skatten på avstand og vi har måttet gjennomføre kutt i skole og helse, men dette er bevisst politikk. Eiendomsskatt er å gjøre huseiere til leieboere i eget hjem. Det blir helt feil!

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Jeg vil foreslå å senke gebyrene slik at Rennesøy kommer på topp 5 når det gjelder laveste gebyrer. Jeg vil få mer valgfrihet inn i skolen og foreslå konkurranseutsetting på mange flere kommunale sektorer.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Fremskrittspartiet og Høyre står sterkt i Rennesøy og kan samarbeide om mange saker sammen. Men også KrF er gode samarbeidspartnere fra sak til sak.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Gitt at det ikke blir kutt på kulturbudsjettet, så bør støtten kommunen gir absolutt tas bort fra voksentilbud til å støtte frivillige lag og organisasjoner. Kommunen bør overlate fritidstilbud til frivillige.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Fremskrittspartiet ønsker å konkurranseutsette store deler av tjenestetilbudet for å få mer tjenester for hver skattekrone. Det er god økonomistyring. Det er derimot ikke helt liberalisme, og jeg mener personlig at det offentlige idag har ansvar for en god del ansvarsområder som bør privatiseres.

Ekspropriasjon?

–Jeg vil aldri stemme for ekspropriasjon.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Spør heller hva en kommune bør drive med. Alt som ikke ligger innenfor primærtilbudet bør kommunen avstå fra å blande seg inn i. Sørg for at det finnes skole-, barnehage- og helsetilbud, men det trenger ikke være kommunen som eier eller driver dette, sier Ron Paul-supporteren Jørn Kyle Finnesand.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer