Ukategorisert

Kandidaten 2011: Tine Brubak Jahren

Dagens kandidat byttet ut liberalistisk med liberal mens hun ble intervjuet. Den morsomme vrien godtok vi ikke!

Parti: Venstre
Listeplass: 1.kandidat
Kommune: Fet
Bloggen som Tine Brubak Jahren har. Hun har også oppdatert egen oppføring på TV2 velgerguiden. Hjemmesidene til Fet Venstre. Lokallagets side på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Nå skal det sies at det er flere på Fet Venstres liste som er vel så liberale som meg, men sett i forhold til de andre partienes kandidater har jeg nok ikke mye konkurranse på det området. Kan ikke huske at noen av de andre noensinne har nevnt ordet liberal, for meg er (sosial)liberalisme en ryggmargsrefleks. Et annet eksempel er at jeg såvidt meg bekjent er den eneste kandidaten i Fet som er medlem av Foreningen for human narkotikapolitikk.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

— Det er mange veivalg man tar på kommune- og fylkestingsnivå som gir oss anledning til å fremme liberale verdier. Skolepolitikk er et veldig godt eksempel på det. Sosialistene vil at kommunen skal betale for skolemat og at enda flere timer av barnas hverdag skal tilbringes i statens lange armer og de konservative vil ha flere tester, karakterer og disiplin i skolen, har vi liberale en tredje vei. Individ- og nivåtilpasset opplæring, gi lærerne bedre tid til å være sammen med elevene, påfyll av kunnskap, mer integrasjon mellom skolene og lokalsamfunnet, variasjon i undervisningsformer og pedagogikk, for å nevne noe. Andre eksempler på anledninger til å føre en liberal lokalpolitikk er å gi stemmerett for 16 åringer, barnehager med fleksible åpningstider, fritt skolevalg og individtilpassede helse- og omsorgstjenester.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Jeg skal i alle fall gjøre det som står i min makt for at min kommune ikke havner i den situasjonen, for meg er dette virkelig et valg mellom pest og kolera. Aller først ville jeg alle fall sørget for at hver eneste stein var snudd og alle avtaler, kontrakter og bevillinger var saumfart etter muligheter for innsparing. Å kutte i skole eller helse er bare ikke noe alternativ så med kniven på strupen hadde jeg måttet holde meg for nesen og innføre eiendomsskatt.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Er såpass ny i gamet at jeg har ikke planlagt noen konkrete saker ennå, har mer enn nok med å sette meg inn i de sakene som er. Egne saker og forslag kommer garantert etterhvert når jeg blir litt varmere i trøya, i mellomtiden skal jeg gjøre det jeg kan for å sørge for mest mulig frihet for innbyggerne i Fet og at individene blir sett satt foran systemene.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Det geniale med å være et sentrumsparti betyr at vi kan få gjennomslag for mye venstrepolitikk ved å hente støtte fra begge sider. Har likevel en sterk mistanke om at Høyre og Frp vil være våre nærmeste samarbeidspartnere.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Vi kommer til å ha et sterkt fokus på kultur som næringsvei. Det er litt vanskelig å få til med hensyn til barne- og breddeidrett, så da vil vi nok prioritere bevilgninger til disse. Så får vi heller legge til rette for at andre kulturaktiviteter kan tjene sine egne penger.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Så lenge det stille klare og ufravikelige krav til innhold og kvalitet på de tjenestene som leveres, er det av underordnet betydning for meg hvem som leverer den. Jeg ser også verdien av mangfold og valgfrihet i forhold til det kommunale tjenestetilbudet.

Ekspropriasjon?

–De færreste av oss synes vel noe særlig om ekspropriasjon, og det bør selvsagt unngås så langt det lar seg gjøre. I noen tilfeller er det dessverre ingen vei utenom, og da er jeg opptatt av at de det gjelder får et rettferdig oppgjør for eiendommen sin.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Ingenting som ikke er direkte relatert til de tjenestene kommunen skal levere, som eksempelvis samferdsel, skole og helse.
Kommunen og staten bør være sterk, men begrenset og ikke legge seg opp i privatlivet til folk, sier Venstres Tine Brubak Jahren.

Mest lest

Arrangementer