Ukategorisert

Kandidaten 2011: Kristian Dahlberg Hauge

Dagens kandidat vil både bruke konkurranseutsetting og privatisering i Trondheim kommune.

Parti: Fremskrittspartiet

Listeplass: 1. (ordførerkandidat)

Kommune: Trondheim

Kristian Dahlberg Hauge på Facebook.com. Trondheim FrP på nett.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

— Jeg vil gjennomføre en del klare forslag som vil dra politikken i liberalistisk retning. Jeg vil fjerne all eiendomsskatt i kommunen, begrense reguleringer på skjenking, styrke den private eiendomsretten ved å la grunneiere få utvikle eiendommene som de selv ønsker, gjennomføre full valgfrihet og brukervalg på så mange tjenesteområder som mulig, privatisere kinodriften, åpne for full konkurranseutsetting av alle tjenester og begrense kommunens engasjement til kjerneområdene.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Både spørsmålet om eiendomsskatt og kommunal pengebruk viser klare forskjeller mellom partiene. En sosialistisk politikk som handler om å bruke mer på alt, innebærer bare at det blir mindre til dem som trenger det mest. Å begrense kommunens virksomhet til grunnleggende velferdstjenester, samt åpne for konkurranseutsetting er saker som bør gjennomføres i alle kommuner.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Jeg vil aldri akseptere eiendomsskatt, og vil om nødvendig kutte på tjenesteområdene. Skole og helse skal imidlertid være de siste områdene som skal utsettes for kutt.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Jeg vil gå inn for økt bruk av private aktører, åpne for utfordringsrett som lar private konkurrere med kommunen om utførelse av kommunale oppgaver, innføre full valgfrihet, utvide skjenketiden og oppheve gjeldende begrensninger, redusere skatte- og avgiftsnivået og privatisere Trondheim kino.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Jeg samarbeider med alle partier som måtte være enig i de enkelte forslag.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Jeg mener at kulturmidlene bør gå til barn og unge samt breddekultur.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

— Jeg ønsker at begge deler skal brukes. Konkurranseutsetting bør brukes for å få best mulig kvalitet til riktig pris på utøvelse av tjenester, mens privatisering bør gjennomføres på oppgaver som ligger utenfor kommunens naturlige oppgaver – eksempelvis eierskap og drift av kino.

Ekspropriasjon?

–Jeg stemmer konsekvent mot ekspropriasjon.

Hva bør en kommune ikke drive med?

— Kommunen bør ganske enkelt ikke drive med det som andre kan gjøre bedre og/eller billigere. Kommunens oppgave er å sikre et godt velferdstilbud for alle innenfor kjerneoppgavene innenfor velferd. Hvem som utfører oppgavene på vegne av kommunen er helt uinteressant så lenge innbyggerne får tjenestene de skal ha. Innbyggerne skal stå i fokus, og politikerne må ene og alene ha fokus på dem og deres interesser, sier ordførerkandidat Kristian Dahlberg Hauge.

Mest lest

Arrangementer