Ukategorisert

Kandidaten 2011: Sveinung Rotevatn

Lederen i Unge Venstre er én av kandidatene ved kommunestyrevalget.

Parti: Venstre
Listeplass: 23.
Kommune: Eid
Rotevatn har oppdatert kandidatsiden på TV2.no. Eid Venstre har hjemmesider. Eid Venstre på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Fordi eg er mot eigedomsskatt og parkeringsavgift i kommunen, for liberale skjenketider og for konkurranseutsetjing. For øvrig er for fri innvandring, frihandel, fjerning av landbrukssubsidiar, norsk EU-medlemskap, avkriminalisering av narkotikabruk, fjerning av monarki og verneplikt med meir, men det blir jo meir nasjonale saker.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Ein kan jobbe for liberale opnings- og skjenketider, ein kan jobbe for å konkurranseutsetje eller privatisere offentlege tenester, ein kan selje seg ut av ulike næringsselskap som alt for mange kommunar sit med eigarskap i og så bortetter.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–I min kommune ville eg heller kutta i helse enn å innføre eigedomsskatt. Men utdanningssektoren i kommunen har allereie blitt skjært til beinet, så der ville eg ikkje kutta før kommunen har uttømt inntektsmoglegheitene sine.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Om eg blir vald inn, vil eg foreslå å konkurranseutsetje somme av dei kommunale tenestene, og elles forsøkt å få ned dei faste driftsutgiftene, som er for høge.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Høgre.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Venstre har ikkje foreslått, og kjem heller ikkje til å foreslå å kutte i kulturbudsjettet i kommunen. Men i den hypotetiske problemstillinga som blir oppstilt, ville eg prioritert støtte til smalare kulturutrykk.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Eg er for å privatisere alt som det offentlege ikkje treng drive med, til dømes alt av næringsverksemd. Eg er for å konkurranseutsetje tenester som vanskeleg vil vere leve-/konkurransedyktige utan offentleg støtte, men som eignar seg for anbod – slik som sjukeheimsdrift, kollektivtrafikk og liknande.

Ekspropriasjon?

–Eg er for at det offentlege skal kunne bruke oreigning som ein siste utveg, mot full erstatning basert på reell marknadsverdi.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Alt som går med forteneste, avslutter kommunestyrekandidat Sveinung Rotevatn.

Mest lest

Arrangementer