Ukategorisert

Kandidaten 2011: Sveinung Rotevatn

Lederen i Unge Venstre er én av kandidatene ved kommunestyrevalget.

Parti: Venstre
Listeplass: 23.
Kommune: Eid
Rotevatn har oppdatert kandidatsiden på TV2.no. Eid Venstre har hjemmesider. Eid Venstre på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Fordi eg er mot eigedomsskatt og parkeringsavgift i kommunen, for liberale skjenketider og for konkurranseutsetjing. For øvrig er for fri innvandring, frihandel, fjerning av landbrukssubsidiar, norsk EU-medlemskap, avkriminalisering av narkotikabruk, fjerning av monarki og verneplikt med meir, men det blir jo meir nasjonale saker.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Ein kan jobbe for liberale opnings- og skjenketider, ein kan jobbe for å konkurranseutsetje eller privatisere offentlege tenester, ein kan selje seg ut av ulike næringsselskap som alt for mange kommunar sit med eigarskap i og så bortetter.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–I min kommune ville eg heller kutta i helse enn å innføre eigedomsskatt. Men utdanningssektoren i kommunen har allereie blitt skjært til beinet, så der ville eg ikkje kutta før kommunen har uttømt inntektsmoglegheitene sine.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Om eg blir vald inn, vil eg foreslå å konkurranseutsetje somme av dei kommunale tenestene, og elles forsøkt å få ned dei faste driftsutgiftene, som er for høge.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Høgre.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Venstre har ikkje foreslått, og kjem heller ikkje til å foreslå å kutte i kulturbudsjettet i kommunen. Men i den hypotetiske problemstillinga som blir oppstilt, ville eg prioritert støtte til smalare kulturutrykk.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Eg er for å privatisere alt som det offentlege ikkje treng drive med, til dømes alt av næringsverksemd. Eg er for å konkurranseutsetje tenester som vanskeleg vil vere leve-/konkurransedyktige utan offentleg støtte, men som eignar seg for anbod – slik som sjukeheimsdrift, kollektivtrafikk og liknande.

Ekspropriasjon?

–Eg er for at det offentlege skal kunne bruke oreigning som ein siste utveg, mot full erstatning basert på reell marknadsverdi.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–Alt som går med forteneste, avslutter kommunestyrekandidat Sveinung Rotevatn.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Det er nesten så jeg skulle ønske jeg hadde stemmerett i Eid.

Roger G.
Roger G.
10 years ago

Me too!

Anonym
Anonym
10 years ago

Sammen med Haakon Riekeles og Jarle Fagerheim er Rotevatn en av de mest liberale kandidatene i Norge i forhold til narkotikaspørsmålet. Meget bra.

Anonym
Anonym
10 years ago

(forøvrig er Rotevatn mer liberal enn han sier her, han går også inn for legalisering av cannabis og heroin på resept, såvidt jeg vet)

Anonym2
Anonym2
10 years ago

Forklar meg hvorfor fraværet av parkeringsavgifter er en liberalistisk politikk. Subsidiering av enkeltgrupper ved fri og ineffektiv bruk av verdifull sentrumseiendom? Makes no sense. Auksjoner ut langtidsleie av alle kommunale parkeringsplasser til private aktører, så vil man finne ut den reelle markedsverdien.

Anonym
Anonym
10 years ago

Når det gjelder narkotikapolitikk, er det flere navn i Unge Venstre som er verdt å merke seg:

Joar Rasmussen:

http://www.minervanett.no/2009/11/11/legalize-it/

Sindre Palmberg:

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/article3930974.ece

http://sindrep.wordpress.com/2010/05/25/3/

Daniela Fuenzalida Plaza og Fabian Woxholth: nestledere i Ungdom for human narkotikapolitikk. Sistnevnte er ofte å se i BT med gode innlegg.

Den ruspolitiske fremtiden i Venstre er lys. Gid det hadde gått litt fortere…

Fra arkivet