Ukategorisert

Kandidaten 2011: Aina Stenersen

Dagens kandidat markedsfører seg gjerne med; Aina Stenersen; Oslo sin egen Ayn Rand!

Parti: Fremskrittspartiet

Listeplass: Kumulert 8. bystyrekandidat

Kommune: Oslo

Aina Stenersen er den yngste listetoppen til Oslo FrP i dette kommunevalget, og er meget aktiv på sosiale medier. Hun har oppdatert profilen på velgerguiden på TV2.no. Hun har hjemmesider spekket med politikk. Hun har egen blogg. Oslo FrP på nett. Stenersen på Twitter.com og Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Som tidligere sentralstyremedlem i FpU er jeg meget godt skolert. Jeg er en liberalist av hele mitt hjerte. Jeg vil gi mer bestemmelsesrett til folket, og gi politikere mye mindre makt enn de har i dag. Jeg står opp og fronter de liberalistiske sakene hver dag, og det skal jeg fortsette å gjøre hele livet.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Selge aksjer, og kommunal eiendom. Det er ingen grunn til at kommunen skal drive f. eks. kino, teater, eller konserthus. Gi innbyggerne mer medbestemmelse og innflytelse. Fritt skolevalg, valgfritt sidemål, motarbeide monopoler, motarbeide eiendomsskatt, konkurranseutsette mest mulig, liberalisere skjenkepolitikken er noen eksempler, forteller Stenersen ivrig.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–I Oslo skal vi fortsatt ikke ha eiendomsskatt. Det er Oslo FrP garantisten for. Skatt er noe av det verste jeg vet, jeg hater skatt, det er rett og slett tyveri. Jeg pleier å si at vi er født fri og skattet i hjel. Skole, og helse er det siste jeg vil kutte på, så hver stein må snus før det.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

— Jeg skal foreslå en ytterligere liberalisering i skjenketidene, generell liberalisering i alkoholpolitikken, avskaffe sidemål i Oslo, tillate kasino drift i Oslo, tillate flere konkurrerende legevakter, ansette rektorer på åremål, redusere antall bydeler til maksimalt 10, avvikle bydelsutvalgene, fastsette husleie i kommunens eiendommer til markedspris, inspirere og bidra til etablering og drift av private skoler for å nevne noe, og hun trekker igjen frem kasino som en sak hun er meget opptatt av.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Høyre, også får vi godsnakke med Venstre eller KrF om det trengs.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f. eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Vi vil støtte frivillige organisasjoner, og prioritere breddeidrett og barne- og ungdomskultur. Vi vil også overføre eierskapet til idrettsanleggene til de lokale idrettslagene.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Ja takk! Begge deler er et gode.

Ekspropriasjon?

–Jeg vil aldri stemme for ekspropriasjon, huff og huff.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–En kommune bør drive med minst mulig, kun primæroppgavene i utgangspunktet. Mye vil ha mer, og det er viktig å huske på at ingenting er såkalt ”gratis”, det er alltid noen som betaler for det som er ”gratis”. Det skal jeg bidra til å påpeke, sier en sprudlende kandidat for FrP i Oslo.

Mest lest

Arrangementer