Ukategorisert

Færre rådhus kan gi redusert eiendomsskatt

NyAnalyse har for andre gang publisert et byråkratibarometer.

Barometeret viser et stort potensial for lavere utgifter til administrasjon i norske kommuner. NyAnalyse mener kommunestørrelse er en viktig indikator for at en kommune gjør det godt i barometeret. Kommunesammenslåinger kan frigjøre penger på kommunebudsjettene til bedre tjenester over tid.

Barometeret finner store forskjeller i administrasjonsbyrde i kommuner med omtrent samme innbyggertall. Det viser at lærdom fra de som styrer godt i en region må benyttes til å bidra i andre kommuner.

I pressemeldingen skriver NyAnalyse at færre rådhus gir flere sykehjem. Det er for så vidt korrekt, selv om kun fantasien setter grenser på hva politikerne kan bruke effektiviseringsgevinster til. Redusert eiendomsskatt er å foretrekke fremfor å bygge nye kommunale institusjoner.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
10 years ago

Det er skattenivået generelt som bør være poenget, ikke eiendomsskatt spesielt. Motstanden mot eiendomsskatt er ren egoistisk sutring.

«Det er en riktig god form for skatt» som professor Ulltveit-Moe formulerte det.

Konrad J.
10 years ago

Ja, eiendomsskatten er den eneste kommunen selv har noenlunde kontroll over. Den er mer rettferdig enn andre skatter, det er en grunn til at den der bra. Dessuten er en boligeiendom altfor lavt beskattet i Norge. Jeg anbefaler deg å lese kronikk av professor Ulltveit-Moe, DN i dag.

Ellers kan vi godt være enige om at kommunene godt kan disiplineres mer. Løpende kostnader er svært vanskelig å bli kvitt når de først er kommet. Men det har fint lite med eiendomsskatt å gjøre.

Konrad J.
10 years ago

Det er nettopp det som gjør artiklene deres om skatt så fullstendig misvisende eller misforståtte. Det er faktisk viktigere hvordan skattesystemet er utformet enn om skattenivået totalt er 25 eller 28 %. Blant annet er det på kort sikt mye lettere å endre sammensetningen av skattepakken, enn å endre det totale omfanget (provenyet). Det er mye lettere å vri skattleggingen enn å høvle ned offentlig sektor. Eiendomsskatten er kanskje den mest sosiale skatteformen. Høyres påstand er himmelropende sludder. Jeg er mildt sagt forbauset over at dere ikke bryr dere om hvordan skatten er utformet. Fra et liberalt perspektiv er det… Read more »

Fra arkivet