Ukategorisert

Kandidaten 2011: Jonas Eilertsen

Dagens kandidat vil ha heroinassistert behandling.

Parti: Venstre
Listeplass: 1.plass
Kommune: Tromsø

Jonas Eilertsen har en blogg. Tromsø Venstre på nett. Han er også på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Jeg er den eneste toppkandidaten som er grunnleggende liberal i både verdi- og økonomispørsmål.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Jeg vil være prinsipiell for å fjerne så mye reguleringer på skjenketider som det er mulig i Tromsø. Jeg vil redusere størrelsen på byråkratiet og effektivisere offentlig sektor, slik at folk får bedre tjenester og mindre utgifter.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Jeg ønsker å redusere eiendomsskatten og er sikker på at det skal kunne være mulig. Jeg har også tro på at det er mulig å effektivisere innenfor både skole og helse. Da blir det en hypotetisk problemstilling.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Jeg vil utvide skjenketidene i Tromsø. Få til forsøksprosjekt med sprøyterom og/eller heroinassistert behandling. Vi vil redusere eiendomsskatten og gi folk valgfrihet til lovpålagte helsetjenester.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Vi ønsker et borgerlig styre med Venstre, Høyre og Frp. Partiene har utarbeidet en samarbeidsavtale.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

— En god kulturpolitikk er viktig for å sikre attraktiviteten til Tromsø og det er ikke et prioritert kuttområde for Tromsø Venstre.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Jeg er åpen for at lovpålagte tjenester konkurranseutsettes, men også for at enkelte deler som ikke er lovpålagte kan privatiseres.

Ekspropriasjon?

— Er veldig skeptisk til ekspropriasjon, men noen ganger kan det være nødvendig i en ytterste konsekvens.

Hva bør en kommune ikke drive med?

— Kommunen bør ikke ha egen jazzkonsulent. Ei heller drifte ”Rockens Hus”. Ikke finansiere Kirkelig Fellesråd og nye kirkebygg. Og så må Tromsø kommune slutte å detaljregulere livet til innbyggerne. Kommunen bør også redusere antall tøvete prosjekter som man til stadig deltar i, sier Jonas Eilertsen i Tromsø Venstre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer