Ukategorisert

Kandidaten 2011: Petter Kvinge Tvedt

Dagens kandidat siterer Milton Friedman.

Parti: Fremskrittspartiet
Listeplass: 9. kandidat
Kommune: Bergen

Petter Kvinge Tvedt har side på Facebook.com og han har blogg. Bergen FrP på nett.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Jeg vil svare på dette med å sitere Milton Friedman: «I am favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it’s possible.» Den beste dagen av mine fire år som rådgiver for byrådet i Bergen, var den dagen eiendomsskatten ble halvert. Jeg vil med videre for å fjerne den!

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Si ja til flere utbyggingssaker. Man må gjerne bygg høyt og vågalt. Konkurranseutsette velferdstjenester og privatisere eller outsource kommunale støttefunksjoner. Lokalpolitikk som holder skatter og avgifter nede er god politikk.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Hvem har sagt at valget skal stå mellom dette? Selvsagt er det rom for kutte andre steder og det er stort rom for å effektivisere byråkratiet.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Nedsalg i kommunalt eierskap. Man må skille poltikk og butikk! Resultatlønn og bonusordninger i skolen. Også lærere må ha noe å strekke seg etter!

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Vi samarbeider godt med Høyre og Krf, men alle partier som støtter kutt i skatter, konkurranse og andre FrP-forslag er velkommen til å samarbeide med oss.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Når skattepenger først skal brukes bør de brukes på flest mulig av dem vi har tatt pengene fra.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Alle velferdstjenester kan konkurranseutsettes for å gi et bedre og billigere tilbud. En rekke oppgaver kan kommunen kjøpe i det private markedet. Jeg ser for eksempel ingen grunn til at kommunen skal ha en egen parktjeneste.

Ekspropriasjon?

–Det er jeg imot. Om det skjer så skal det gis høyeste mulig erstatning.

Hva bør en kommune ikke drive med?

– Kino og annen butikk. Listen over oppgaver som kan kjøpes i markedet er lang, alt fra eiendomsforvaltning og renhold til kontorstøtte og enkelte økonomifunksjoner er mulig å outsource, sier Petter Kvinge Tvedt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer