Ukategorisert

Kandidaten 2011: Stefan Heggelund

Dagens kandidat har vært medlem av Foreningen for Studium av Objektivismen, men er nå kandidat for Oslo Høyre.

Parti: Høyre
Listeplass: 31.
Kommune: Oslo

Oslo Høyre på nett.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Premisset for spørsmålet er galt. Jeg er ikke liberalist, jeg er liberalkonservativ. Står på Høyres liste, men jeg var medlem av FSO da jeg gikk på videregående, og synes DLF-erne er veldig hyggelige. Jeg har lest min Ayn Rand. Men det finnes andre viktige tenkere også, tro det eller ei.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Vi skal konkurranseutsette. Vi skal åpne for flere private aktører. Vi skal la elever få bestemme mer over sin egen skolehverdag. Vi skal gi de eldre valgfrihet og medbestemmelse over egen hverdag. Vi skal ikke ha eiendomsskatt. Vi skal sørge for at kommunen ikke bruker mer penger enn den må.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Hvorfor stiller Liberaleren spørsmål fra venstre? Det lurer jeg på. Premisset for spørsmålet er galt. Det går an å finne inndekning andre steder hvis det skulle være et problem. Offentlig sektor er ikke den mest effektive sektoren i Norge.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Jeg kommer til å være konsekvent i å se på hvor vi kan kutte for å prioritere kjerneoppgavene og redusere offentlig sektor. Jeg er alltid åpen for å se om og hvor private kan få et større inntog. I tillegg liker jeg ikke statlig regulerte skjenketider. Vi bør ha en kommune som har lyst til å prøve andre ordninger. Jeg vil at Oslo kommune skal være en kommune som kjemper for at regjeringen skal prioritere mer politi i Oslos gater, slik at man kan føle seg trygg når man går hjem fra byen.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–De andre borgerlige partiene.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Kultur er en viktig del av vår identitet, det har en egenverdi og kan ikke bare måles i kroner og ører. Vi bør selvsagt tilstrebe at kulturen oppstår på privat initiativ, fordi slik skapes mangfold og bredde. Men vi kommer ikke utenom at det offentlige har et ansvar for å forene smalere kulturuttrykk og oppvoksende generasjoner.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Mitt syn på det er at vi må skille begrepene, fordi det bety ikke det samme. Det er et typisk eksempel på at venstresiden får ta eierskap til begreper, og at de vrenger og vrir på språket for at ord skal bety det de vil at ord skal bety. Det er skammelig. Intet annet. Jeg er for konkurranseutsetting. Veldig. Jeg er også for privatisering der kommunen ikke er lovpålagt å ivareta en oppgave.

Ekspropriasjon?

–Selvfølgelig er det ingen som liker ekspropriasjon, og det er noe vi må unngå med alle midler. Dessverre, i enkelte nødstilfeller, er det nødvendig. Sånn er det bare. Men alle skjønner at det prinsipielt er veldig problematisk, og at det i det store og det hele bør unngås. Men der det er nødvendig må det selvsagt kompenseres for.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–En kommune bør drive med kjerneoppgavene sine. Kommunene bør avgi flere beslutninger til borgerne, slik at de har valgfrihet. Men kommunene bør også tilstrebe å overta oppgaver fra staten, slik at lokaldemokratiet styrkes og at beslutninger tas nærmest mulig borgerne, sier Stefan Heggelund som er kandidat for Oslo Høyre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer