Ukategorisert

Politikere på mattekurs

Fylkesmannen i Nordland vil gi politikerne opplæring i mattematikk. Kurset burde vært unødvendig, men ROBEK-tallene viser at mange lokalpolitikere ikke tar økonomiske spørsmål spesielt alvorlig.

Roar Kvitvik hos Fylkesmannen i Nordland mener, ifølge NRK.no, at politikerne mangler god skolering.

–Vi skal nå ut i kommunene og presentere en veileder i kommunal økonomi for folkevalgte. Mange kommuner står overfor tøffe prioriteringer. Derfor er det svært viktig at politikerne tar grep, sier Roar Kvitvik.

Over tid er det ingen som kan bruke mer penger enn de har. Kommuner som er på ROBEK-listen har hatt økonomisk overforbruk. Politikerne har ikke tatt nødvendige grep.

Det er i skrivende stund 50 kommuner på Register om betinget godkjenning og kontroll. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har ansvaret for å registrere kommuner som har rot i økonomien.

Det finnes flere medisiner for å rydde opp i økonomisk kaos, men den beste kuren er trolig at politikerne setter grenser for politikk. Det betyr å redusere offentlig sektor og overlate oppgaver til private aktører.

Mest lest

Arrangementer