Ukategorisert

Skal du stemme idag? Er det noe poeng?

Vi har hørt det helt siden terroraksjonene 22.juli: Du motvirker terroristen ved å stemme. Høy valgdeltagelse skal bli Norges svar på terroren. Men vil høy valgdeltagelse idag hjelpe mot lokaldemokratiets svakheter?

Dagsavisen anbefaler deg å stemme rødgrønt. Ingen bombe, akkurat. Adresseavisen mener at det viktigste ikke er hvem du stemmer på, men at du stemmer. Dagens Næringsliv har imidlertid forstått noe viktig om lokalpolitikken. At det er rikspolitikerne som bestemmer. Både Klassekampen og Nationen har vært inne på det samme.

Det lokale selvstyret i Norge er ikke reelt. Stortinget bestemmer kommunenes budsjetter, omfordeler fra rike til fattige kommuner, og fordeler utgiftene ved å bestemme hvilke oppgaver kommunene skal ha. Det eneste lokalpolitikerne gjør, enkelt sagt, er å fordele pengene de har fått.

Hvorfor synker valgdeltagelsen i kommune- og fylkestingsvalget? For det første fordi velgerne har oppdaget at det ikke er noen forskjell på hvem som styrer i kommunen, for det andre forde de har oppdaget at det er rikspolitikerne som styrer uansett, og for det tredje fordi rikspolitikerne dominerer også debattene i forkant av lokalvalgene.

Som Liberaleren tidligere har skrevet, må det kraftige reformer til, om det lokale selvstyret skal bli reelt. Men det skjer ikke. For i valgkampen til stortingsvalget er det enkeltsakene som dominerer – ikke demokratiets vilkår.

Naturligvis er det de som ikke vil gi politikerne en generell fullmakt til å styre andres liv, og derfor konsekvent lar være å stemme. For å stemme er å oppmuntre styringskåte politikere. Først når vi får et kraftfullt liberalistisk alternativ i norsk politikk, vil vi få et reelt valg. Mellom de som vil fortsette å styre – og de som vil redusere politikernes styring av ditt liv.

Kanskje vil valgdeltagelsen i dagens valg komme opp på nivået ved stortingsvalg. Og mange vil ta det til inntekt for kampen mot hjemmeavlede terrorister. At det norske storsamfunnet har lykkes med å isolere Anders Behring Breivik.

Valget handler imidlertid ikke om ham, men om hvem som skal styre ditt liv. Illusjonen om det lokale selvstyret vil ikke være løst med høy valgdeltagelse idag. Manglende lokalt selvstyre vil først bli satt på dagsorden hvis et eller flere partier som ønsker å gjennomføre reelle reformer på dette området får øket sin oppslutning ved neste stortingsvalg.

Mest lest

Arrangementer