Ukategorisert

FrP, for lik de andre?

Debatten om Fremskrittspartiet pågår i forbindelse med evalueringen av valgresultatet.

Liberaleren er én av redaksjonene som over tid har fulgt flere kommuner ganske godt. Vi må riktig nok innrømme at noen kommuner blir fulgt bedre enn andre. Mye tyder på at Fremskrittspartiet i veldig mange kommuner er omtrent som andre partier.

Fremskrittspartiet har en målsetning om å arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep for å sikre individets rett til å bestemme over eget liv og økonomi. På Stortinget klarer FrP kun å gi et par titallsmilliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser. I mange kommuner sliter partiet med å fremme gode forslag for å bli kvitt eiendomsskatten.

FrP ønsker kommunesammenslåinger, på samme måte som andre parti. Likevel er det veldig få fremskrittspartipolitikere i kommunesektoren som i inneværende periode har frontet og foreslått kommunesammenslåinger.

FrP er for konkurranseutsetting og privatiseringer, men bortsett fra i de største byene er det veldig få forslag om å konkurranseutsette tjenester. Det er også fremmet relativt få forslag om å privatisere oppgaver. Kino er det mest populære privatiseringsobjektet. Programmet er klinkende klart, men så fremst forslag ikke fremmes er fremskrittspartipolitikerne identiske med andre politikere.

Fremskrittspartiet er prinsipielt for folkeavstemninger, men partiets folkevalgte fremmer ikke veldig mange forslag om folkeavstemninger. På dette området er det kun fantasien som setter grenser, men når fremskrittspartipolitikerne unnlater å fremme forslag, blir de i samme bås som politiske motstandere som ikke har programfestet økt bruk av folkeavstemninger. Folkeavstemninger er for øvrig et dårlig virkemiddel, men FrP har programfestet mer direkte demokrati.

De største byene er unntakene, men stykkprisfinansiering er heller ikke et område som er prioritert av mange fra Siv Jensens parti. I en kommune kan mye, selv med dagens lovverk, finansieres ved hjelp av stykkpris. Ikke spesielt mye liberalisme i stykkprissystemet, men helt klart et område som bør skille FrP fra de andre.

Fremskrittspartipolitikere prioriterer SFO og kulturskole i budsjettsammenheng, slik andre politikere gjør. Til tross for at dette ikke bør være kjerneoppgaver for kommunene.

Fremskrittspartiets kommunepolitikere bruker mye penger på helse, eldreomsorg og skole. Partiets største utfordring er at sentrale FrP-politikere snakker om et helt annet system som er utenkelig med dagens stortingsflertall. At stortingsgruppen er på en helt annen planet på disse områdene sammenlignet med gjeldende system i Norge, hjelper ikke de lokale FrP-heltene.

Fremskrittspartiets store utfordring er å sette klare grenser for politikk. Dersom partiets tillitsmenn klarer å sette grenser, vil partiet igjen fremstå som spennende for mange velgere. Det er fire år til neste kommunevalg. Benytt mulighetene den kommende valgperioden gir.

Mest lest

Arrangementer