Ukategorisert

Hoksrud er motstander av sexkjøpforbudet

TV2 har laget en snakkis, men det er ingen sensasjon.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud har kjøpt sex i Riga. Han innrømmer det og han har brutt en latterlig lov som mange gir blaffen i. Forbudet mot kjøp av sex er heller ikke noe politiet prioriterer i stor grad og slik bør det forbli.

Da justisminister Knut Storberget kom med regjeringens forslag i juli 2007, ble det tidlig klart at liberale politikere var imot et forbud mot kjøp av sex. Da forslaget ble behandlet på Stortinget, var politikerne fra Fremskrittspartiet de største skeptikerne til forbudet. FrP har fått rett. Forbudet er mislykket, så mislykket at til og med stortingsrepresentanter gir blaffen i den meningsløse reguleringen som trådte i kraft 1. januar 2009. Bård Hoksrud er ingen hykler fordi han aldri har vært for forbudet. Det er annerledes med rødgrønne politikere som er for sexkjøploven, men som likevel gir blaffen i forbudet. Og ja; det finnes noen av dem også!

Politikere bør i et ideelt samfunn være gode rollemodeller. De bør leve etter lovene som Stortinget har vedtatt. Det er dessverre umulig å leve hundreprosent lovlydig i Norge på grunn av mange lover og forskrifter som regulerer livet til hver enkelt borger. Det er betenkelig at en del politikere vedtar reguleringer som de forventer folket skal etterkomme, mens de gir blaffen i egne vedtak. Dette poenget gjelder ikke i saken mot Bård Hoksrud ettersom Fremskrittspartiet fra dag én har ment at dette omtalte forbudet er totalt mislykket.

Hoksruds handling bør ikke få noen konsekvenser, bortsett fra et forelegg. Med maksimal flaks kan turen til Riga gi økt fokus på eiendomsretten til egen kropp og avtalefriheten.

At norsk lov skal gjelde i utlandet, er fullstendig meningsløst. Etter det Liberaleren erfarer er ikke prostitusjon kriminalisert i Latvia. Hallikvirksomhet er derimot ulovlig.

Mest lest

Arrangementer