Ukategorisert

Høring om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

Forslaget fra regjeringen kan sammenlignes med overtredelse av saltvannfiskeloven, legemsfornærmelse, mildeste former for voldsutøvelse, bæring av kniv på offentlig sted eller naskeri som defineres som en mild type av tyveri.

I dag presenterte justisminister Knut Storberget regjeringens forslag for kriminalisering av sexkjøp. Det er veldig vanskelig å spå hva forslaget vil bety i praksis, ettersom det vil bli lagt mange føringer på veien til målet for regjeringen. Jurister som skribenten har snakket med i dag sammenlignet forslaget med kjent kriminalitet som legemsfornærmelse og naskeri. Mange er dømt for slike handlinger, men med bøter, betinget fengsel eller korte fengselsstraffer. Fengsel inntil seks måneder er kun en grense eller et statlig slagord for å understreke at politikerne ser alvorlig på at parter inngår frivillige avtaler om seksuelle tjenester.

–Norge skal ikke bli en frisone for halliker og menneskehandlere. Vi ønsker å stanse prostitusjonen i Norge og sender nå forslaget om kriminalisering av sexkjøp på høring, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

Liberalister er ikke imot målsetningen til regjeringen. Liberalister forsvarer ikke tvang gjennom påtvungne halliker eller menneskehandel. Problemet er at hallikvirksomhet og menneskehandel allerede er ulovlig. Politiet bør få ressurser til å avdekke det som allerede er ulovlig og det som de aller fleste av oss tar avstand fra. Flere arbeidsoppgaver, spesielt uten at politikerne følger opp med tilstrekkelig med ressurser, gjør ikke jobben til politiet enklere. Taperne kan bli de som dessverre lever et liv i tvang.

Skribenten har i dag snakket med representanter i Vestfinnmark politidistrikt. Ingen der tør å spå hva lovforslaget vil ha å si for etaten. Min konklusjon på samtalene er at politiet er spent på hva det endelige resultatet blir, og hvor mye ressurser politiet skal legge på å etterforske parter som helt frivillig inngår avtaler om seksuelle tjenester.

I området til Vestfinnmark politidistrikt er prostitusjon, slik mange politikere tolker prostitusjon, ikke utbredt. Det skjer, men ikke på samme måte som i store byer som for eksempel Oslo. Skribentens inntrykk er at politiet frykter at det som i dag er skjult, vil bli skjult bedre når regjeringen får igjennom hovedpunktene i sitt lovforslag. Det kan bety vanskeligere arbeidsforhold for å få fatt i de virkelige kriminelle, de som står bak hallikvirksomhet og menneskehandel.

Det positive med dagens fremleggelse var at justisministeren lovte å evaluere virkningene. Hvis konklusjonen på evalueringen blir mer frihet for mange, vil loven være meningsfylt. Hvis resultatet blir det motsatte, vil dette være nok et bevis på dårlig politisk håndverk.

Høringsfristen er satt til 10. oktober 2007.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer