Ukategorisert

Det er viktig å klage

Det er viktig å påpeke svakheter i systemet. Uten klager vil politikerne få enormt spillerom og det betyr blant annet et høyere skattenivå.

Det er Mimir Kristjansson, tidligere leder i Rød Ungdom og nå journalist, som irriterer seg over at rike mennesker klager på det norske skattenivået.

–Jeg synes de kan holde kjeft og betale skatt. Eller så kan de flytte ut av landet, sier Mimir Kristjansson til Roglands Avis.

Fokus på formueskatten har vært med på å endre holdninger hos sentrale personer i norsk samfunnsliv. LO-leder Roar Flåthen har åpnet for å endre denne særnorske skatten. Flåthen hadde aldri endret standpunkt uten at noen påpekte ulempene med den norske formueskatten.

Mest lest

Arrangementer