Ukategorisert

Lokalt kulturhus kostet Venstre fylkesverv

Da Akershus Venstres fylkestopp prioriterte lokalt samarbeid for å få bygget kulturhus i hjemkommunen mistet Venstre verv på fylkestinget. Tilslutt ble fylkestoppen tilsidesatt av eget parti.

I 2007 brøt Venstre og KrF 20 års samarbeid med de rødgrønne, og inngikk samarbeid med Høyre og FrP. Inge Solli fra Nittedal ble Venstres fylkesvaraordfører i Akershus. Han er samtidig lokal Venstre-topp i Nittedal. I 2007 fikk Høyre og FrP også makten i Nittedal, men ikke ved hjelp av Venstre. Det var Pensjonistpartiets ene representant som vippet makten mot høyre.

Som Liberaleren har rapportert om tidligere, prioriterte Nittedal Venstre ikke-lovpålagte oppgaver som nytt kulturhus og bedret kvalitet på SFO-tilbudet som sine sentrale valgkampsaker. Det fremkom klart i valgkampen at Høyre og FrP ville prioritere annerledes.

Efter valget ble Inge Solli sentrumspartienes ordførerkandidat i Nittedal. Ikke så rart, for Venstre fikk 10% oppslutning. Solli presenterte sentrums krav for Høyre og Ap (men utelot hhv. FrP og SV – som måtte til på hver sin side, skulle det bli flertall for samarbeid). Så dro han på kortur til Litauen.

Vel tilbake valgte sentrum samarbeid med Ap og SV, og gjeninnsatte dermed det rødgrønne styret som hadde makten i Nittedal i tre perioder – frem til 2007. Solli blir varaordfører i Nittedal, med særlig ansvar for å få gjennomført byggingen av kulturhuset.

Samtidig satset Solli på å beholde vervet som fylkesvaraordfører. Men til forskjell fra i Nittedal satt ikke sentrum på vippen i fylkestinget i Akershus. Høyre og FrP har flertall alene. Maktskiftet i Nittedal ble ikke godt mottatt på fylkesplan. Det ble reagert på Venstres dobbeltspill.

Liberaleren vet at Høyre, FrP og KrF hadde forhandlet ferdig og signert en ny avtale om samarbeid for den kommende fireårsperioden, da Venstre kom med nye forhandlere og ba om pent vær.

Enden på visen ble at Venstre fikk slutte seg til samarbeidet, men mistet fylkesvaraordførerposten. Den gikk til KrFs eneste representant; Lars Salvesen. Akershus Venstre skryter likevel av sine gjennomslag i forhandlingene på fylkesplan. Inge Solli må trøste seg med sitt lokale kulturhus, for han mistet ikke bare vervet som varaordfører på fylkesplan. Han ble heller ikke gruppeleder for den nye fylkestingsgruppen – der Solli var den eneste av tre som ble gjenvalgt.

Det gjenstår å se med hvilken autoritet Venstre kan delta i firepartisamarbeidet i Akershus fylkesting, efter forsøket på dobbeltspill. Det skal også bli interessant å se hva fylkestingsgruppen og fylkeslaget velger å rapportere om hendelsen, når årsmøtet samles på nyåret.

Prisen for det nye kulturhuset i Nittedal (som fortsatt ikke er bygget) er at Venstre halter med inn i nye fire års samarbeid med Høyre, FrP og KrF i Akershus.

Mest lest

Arrangementer