Ukategorisert

Ønsker å videreføre kaoset

Nå vil miljøvernsjef Olav Stav videreføre prosjektet som koster penger og som medfører køer i Stavanger.

Søndag 4. september var det bilfri søndag i Stavanger. Blant annet ble motorveien og deler av Madlaveien stengt. Det førte til lange køer på veiene rundt, ifølge Rogalands Avis. Bilfri dag er altså ikke en bilfri dag.

Kommunens miljøvernsjef ønsker å fortsette med Bilfri søndag. Byråkraten innrømmer likevel at mye må gjøres annerledes neste år for å redusere kaoset som dagen skapte.

Fremskrittspartipolitiker Atle Simonsen, som sitter i formannskapet, mener naturlig nok at forslaget med bilfri søndag er et dårlig forslag.

–Det eneste som er sikkert omkring Bilfri søndag var at den var alt annet enn bilfri. Det var jo køer overalt, sier Simonsen til Rogalands Avis.

Liberalister vet at politiske vedtatte reguleringer stort sett er mislykket. Reguleringer gir forutsette og uforutsette bivirkninger. Bilfrie dager med stengte veier resulterer i kaos i store byer.

Mest lest

Arrangementer