Ukategorisert

Sperregrense ved lokalvalg

Guri Ingebrigtsen mistet posisjoner og dermed ble det debatt.

Det er Guri Ingebrigtsen (Ap), tidligere sosialminister og ordfører i Vestvågøy, som mener det er for lett for småpartiene å komme inn kommunestyrene. På nettstedet Politisk.no bruker hun egen kommune som eksempel. Arbeiderpartiet ble valgvinneren, men mistet posisjoner på grunn av et valgteknisk samarbeid mellom Høyre, SV, Senterpartiet, Venstre, KrF og De Grønne.

At Høyre samarbeider med SV viser lokalpolitikkens store problem; det er for små avstander mellom partier og den ideologiske debatten er i mange kommuner totalt fraværende. Mangel på skillelinjer er et ansvar de store partiene må ta.

Guri Ingebrigtsen ønsker sperregrense ved kommunevalg, uten at hun har konkludert på hvor grensen bør gå. Sperregrense er et ukorrekt uttrykk ettersom grensen er med på å fordele utjevningsmandater ved stortingsvalg. I kommunepolitikk er det ikke utjevningsmandater og partiene som kommer inn i kommunestyrene, kommer inn ved hjelp av velgere og delingstall. Blokkeringsgrense er ordet Ingebrigtsen burde brukt i utspillet.

Partiorganisasjonene viktigst
I mange små kommuner, og Vestvågøy kan godt være ett eksempel selv om det bor nesten 11 000 personer i kommunen, kan partiorganisasjonene engasjere innbyggerne i langt større grad. Ettersom kun nyanser skiller partiene, er det ikke unaturlig at sosialdemokrater samles i for eksempel Arbeiderpartiet. Det betyr at personer som i dag er tilsluttet Senterpartiet, egentlig burde tilhørt Ap i Vestvågøy. I praktisk politikk er det nesten ingen skillelinjer mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og kommunens største parti kan gjøre rommet så stort at senterpartivelgere blir lokket til Ap. Det ansvaret ligger hos Arbeiderpartiet og større fokus på partiorganisasjonen kan utradere de minste partiene.

Et annet eksempel: I mange kommuner er KrF helt identiske med Arbeiderpartiet eller Høyre, kun alkoholpolitikk skiller partiene. Med fokus på partiorganisasjonen kan både Arbeiderpartiet og Høyre sørge for at interessen for KrF er mindre enn minimal.

Dersom småpartiene er borte, vil det bli enklere å avholde konstituerende møte i kommunestyret. Det er ikke unaturlig at det største sosialdemokratiske partiet får lederposisjonene dersom det er sosialdemokratisk flertall i kommunestyret. Partinavnene bør spille mindre rolle. Det er unødvendig med blokkeringsgrense dersom partiorganisasjonene åpner for reelle politiske diskusjoner mellom personer som tiltrekkes av omtrent samme ideologi.

Mest lest

Arrangementer