Ukategorisert

TV2 med ordføreroversikt

I portalen til TV2 er det en oversikt over ordførerne i Norge.

Oversikten viser at 56 prosent av ordførerne er nye. Mens 189 ordførere har fått fornyet tillit, ifølge TV2.no.

Høyre har fått 80 nye ordførere, og har sikret seg 120 ordførerverv. Arbeiderpartiet er fortsatt ordførerpartiet med 155 ordførere. Senterpartiet har, til tross for minimal oppslutning, flere ordførerverv nå enn for fire år siden.

Tips
Liberaleren ønsker tips fra leserne dersom det er kommuner i Norge som fronter enn annerledes politikk, med nedbygging av kommunal sektor og dermed reduksjon av skattefinansierte utgifter. Høyre har fått makt i mange kommuner, og vi er spente på om det betyr en politisk kursendring. Troen er ikke spesielt stor, men håpet lever inntil det motsatte blir bevisst.

Mest lest

Arrangementer