Ukategorisert

Eid kommune, et eksempel i spørretimen

Det er Bjørn Lødemel (H) som tar opp problematikken med eiendomsskatt og straff i Stortingets spørretime på onsdag.

Høyre-representanten bruker Eid kommune som et eksempel på en kommune som blir straffet av staten fordi lokalpolitikerne har avstått fra eiendomsskatt.

Spørsmålet som Bjørn Lødemel stiller:
”Det kommunale sjølvstyret er ein viktig del av lokaldemokratiet. Det gjeld til dømes prioritering av inntekter og utgifter i ei kommune. Alt tyder på at Eid kommune blir straffa for at dei ikkje har innført eigedomsskatt. Retningslinjene for tildeling av skjønsmidlar har blitt endra av regjeringa, og det har skapt opning for at fylkesmennene kan halde tilbake skjønsmidlar til dei kommunane som ikkje har innført eigedomsskatt. Vil statsråden sørgje for at kommunar som ikkje innfører eigedomsskatt ikkje blir straffa?”

Lignende saker ble nevnt i valgkampen. Kommunal- og regionaldepartementet sendte ut en pressemelding med en presisering. Ifølge departementet er det lokalpolitikerne som bestemmer om det skal være eiendomsskatt eller ikke.

Mest lest

Arrangementer