Ukategorisert

Vil ha alkoholfri dag

Kjell Arne Sandve ønsker en alkoholfri dag.

Han kaller forslaget for et eksperiment. Han mener en alkoholfri dag i Stavanger i forbindelse med en helg, vil være en effektiv måte for å vise sammenhengen mellom alkohol og bråk i sentrum.

–Jeg tror det ville blitt et interessant eksperiment. Jeg er ganske sikker på at det ville redusert belastningen både for politiet og helsevesenet betydelig, sier Sandve til Aftenbladet.

Forslaget til Kjell Arne Sandve er ikke unikt. Verdens Helseorganisasjon har tidligere lansert lignende tanker. I tillegg hadde en finnmarkskommune alkoholfrie mandager på 80-tallet, men ordningen var en fiasko og ble avviklet etter få måneder.

De som vil ha alkoholfrie dager, kan ha det når de vil. Ikke tving en spesiell livsstil over på andre. Alkoholfrie dager, vedtatt av politikerne, bryter mange helt fundamentale friheter.

Mest lest

Arrangementer