Ukategorisert

Vil ha alkoholfri dag

Kjell Arne Sandve ønsker en alkoholfri dag.

Han kaller forslaget for et eksperiment. Han mener en alkoholfri dag i Stavanger i forbindelse med en helg, vil være en effektiv måte for å vise sammenhengen mellom alkohol og bråk i sentrum.

–Jeg tror det ville blitt et interessant eksperiment. Jeg er ganske sikker på at det ville redusert belastningen både for politiet og helsevesenet betydelig, sier Sandve til Aftenbladet.

Forslaget til Kjell Arne Sandve er ikke unikt. Verdens Helseorganisasjon har tidligere lansert lignende tanker. I tillegg hadde en finnmarkskommune alkoholfrie mandager på 80-tallet, men ordningen var en fiasko og ble avviklet etter få måneder.

De som vil ha alkoholfrie dager, kan ha det når de vil. Ikke tving en spesiell livsstil over på andre. Alkoholfrie dager, vedtatt av politikerne, bryter mange helt fundamentale friheter.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
MR
MR
10 years ago

Hvor liberalt er det å kalle en oppfordring til alkoholfri dag for tvang, mens man unnlater å se hvordan alkoholkulturen hver dag skaper ufrihet? Hvor stor valgfrihet har de mange som plages, slås og voldtas av fulle folk? Eller de som er barn eller i familie med alkoholavhengige? Hvem skal beskytte deres valgfrihet? Er den liberale kun opptatt av «fundamentale friheter» for de som ikke vil innordne seg at man faktisk lever i et samfunn hvor egne handlinger rammer andre? Burde det ikke være en fundamental frihet å få slippe vold, voldtekt og annen kvinnemishandling? En såkalt alkoholfri dag stopper… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Det var en stråmann, MR.

Folk plages, slås og voldtas av KRIMINELLE. Noen kriminelle er fulle, andre er ikke. Dette at en kriminell velger å bli full, bør antagelig være straffeskjerpende i den grad det påvirker den kriminelle adferden.

Jo, det er en fundamental frihet å få være i fred for kriminelle, derfor bør disse sitte i fengsel.

norskgoy
10 years ago

Stråmann og stråmann, en må være ganske ideologisk blind om man ikke innser at den store fellesnevneren ved vold er rus.

At kriminelle bør sitte i fengsel er en platt opplagthet, på eksakt samme måte som at en bil skal stoppe når er på vei over fotgjengerfeltet. Men det skader ikke å ta en titt til høyre og venstre før en går over. Det er ikke sjåførens hofter som knuses.

Angående «alkoholfri dag» så er den like tåpelig som andre aksjoner. Sist sett i samme kommune da de stengte motorveien for at man skulle grille på den.

b
b
10 years ago

norskgoy:
Selvfølgelig er det en sammenheng. Kriminelle får tydeligvis en lavere terskel for å gjøre ugang når de blir ruset. Det må gå an å se at det er en sammenheng mellom vold og rus uten å legge ansvaret på samfunnet fordi det tillater rusmiddelet. Det absolutt store flertallet klarer å oppføre seg, selv i grisefylla.

Fra arkivet