Ukategorisert

Symboltung misnøye – langt igjen til felles B-alternativ

Alle de fire ikke-sosialistiske partilederne samlet på samme pressekonferanse, med samme kritikk av regjeringen i samme sak; sykehusorganiseringen i Oslo. Symboltungt. Men langt mer trengs for å skaffe et reelt regjeringsalternativ.

Igår satt Siv Jensen, Erna Solberg, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande ved samme bord. De hadde innkalt pressen for å legge frem et felles forslag; det er på tide med timeout for omorganiseringen av sykehusene i Oslo.

Siden det var første gang de fire satt ved samme bord og lanserte samme utspill i samme sak var det en del pressefolk som så symboler i denne begivenheten. Jeg vil advare mot å trekke det for langt.

For det første er det kritikk av regjeringen. Forslaget innebærer stans i en prosess, og evaluering av prosessen. Dette er tross alt en enklere øvelse enn å gå sammen om en, felles politikk på et saksområde.

For det andre er kritikken av regjeringen i denne saken ikke ny. Fagforeningene vil nok oppleve det som både gledelig og paradoksalt at det er de ikke-sosialistiske partiene som støtter deres krav og gjør dem til sine. FrP kjørte kampanje mot nedleggelsen av Aker sykehus som egen sak i valgkampen i høst.

Når de fire partiene skal begynne å finne sammen på saker som virkelig monner; den økonomiske politikken og handlingsregelen, skattereduksjoner, konkurranseutsetting, miljø, asyl- og integreringspolitikk – da blir det betydelig verre.

Selv om partienes indre kretser sikkert tenker i de samme baner, kan det være viktig allerede nå å sette ned utredningsgrupper både generelt og saksspesifikt som analyserer de fire partienes politikk – og lager dokumenter som kan være grunnlag for forhandlinger efter valget i 2013.

Se også min kommentar til Unge Venstres samarbeidsresolusjon fra landsmøtet nylig.

Mest lest

Arrangementer