Ukategorisert

Hurra for AUFer

Det er ikke alle i AUF som angriper ytringsfriheten.

Det er når de mest ufyselige meninger kan ytres at ytringsfriheten er mest verdifull. Det poenget prøvde blant annet Liberaleren å få frem da AUF anmeldte FrP-politikeren Christian Tybring-Gjedde. Vi mener at holdninger som faktisk eksisterer kommer frem i lyset gjennom offentlige debatter, er helt nødvendig for å kunne debattere grunnlaget for holdningene.

Bjørn Ihler, én av dem som overlevde terroren på Utøya, forsvarer også ytringsfriheten i et oppslag på Aftenposten.no.

–Man kan ikke møtes i en åpen debatt om en av partene ikke blir hørt. Jeg ønsker å åpne for ytringsfrihet fra Breivik sin side. Dette er i tråd med at jeg ønsker mer demokrati og mer åpenhet. Akkurat slik vi ytret i dagene etter det som skjedde på Utøya, sier Bjørn Ihler til avisen.

Måtte Bjørn Ihler holdninger smitte over på ledelsen i AUF.

Mest lest

Arrangementer