Ukategorisert

Politikere kan dersom viljen er tilstede

Formannskapet i Karasjok er et godt eksempel på at det er mulig å kutte skattefinansierte utgifter.

Kommunens økonomi er skakkjørt. Det har vært et betydelig merforbruk i flere år. Dersom det ikke blir foretatt grep vil Karasjok kommune bli en ROBEK-kommune.

Nå gir formannskapet positive signaler, signaler som viser at politikerne kan når de blir presset. Formannskapet foreslår å selge Karasjok kulturhus, selge utleieboliger, kutte politikerutgifter og kutt i stillinger som hører under sentraladministrasjonen og vaktmestertjenesten, ifølge NRK.no.

La oss få se vilje til kutt også før den økonomiske situasjonen blir alvorlig.

Det er kommunestyret som vedtar budsjettet for 2012 i Karasjok kommune.

Mest lest

Arrangementer