Ukategorisert

Lesestoff for lokalpolitikerne

Kommunepolitikerne bør lese dokumentet Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, hentet fra portalen Regjeringen.no.

Mange kommunepolitikere øker i budsjettforslagene vann- og avløpsgebyret for å få regnestykket til å gå i hop. Det er ulovlig. Brukerne skal betale kostnadene, verken mer eller mindre. Politikerne skal ikke bruke avgiftspengene fra kommunale tjenester til å subsidiere driften av barnehager, skolefritidsordninger, kulturskoler, skoler eller andre kommunale velferdsordninger.

Kommunal-rapport skriver at Rana kommune krevde 16 millioner kroner for mye i vann- og avløpsgebyrer fra innbyggerne.

I disse dager blir mange kommunebudsjett for 2012 vedtatt. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, bør være obligatorisk lesestoff for by- og kommunestyrerepresentantene.

Mest lest

Arrangementer