Ukategorisert

Det må være grenser for politisk styringsrett

Nordland fylkeskommune har vedtatt snusforbud. Det betyr at 9 000 elever og over 3 000 ansatte, ikke kan bruke snus store deler av ett normalt døgn.

Røykeforbud på arbeidsplasser har blitt rimelig vanlig, men Nordland fylkeskommune går mye lengre og krever at ansatte og elever avstår fra snus i arbeids- og skoletiden.

Ifølge NRK skal fire departement granske vedtaket. Forhåpentligvis er konklusjonen at fylkeskommunen ikke har en slik styringsrett over mennesker.

Tobakk kan, legge merke til ordet kan, gå utover uskyldige mennesker. Med snus er det ingen negative helsekonsekvenser for medmennesker, ettersom ”passiv snusing” kun er fantasiord.

Røykeforbudet som politikerne på riksplan har vedtatt, avler nye forbud. Bare se på Nordland fylkeskommune.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
    Det retoriske trikset "motte and bailey" er ikke så kjent, men populært i bruk. Kunnskap er makt!
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.