Notiser

Fanden stå i alle nabokjerringer

skriver Jarle Petterson på sin blogg Insignificances. Det handler naturligvis om statsministerens nyttårstale. Les bloggposten her. Om du ikke alt har gjort det kan du også lese vår kommentar til samme tale her.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.

Verdt å få med seg