Ukategorisert

Folkeavstemning i Solund kommune

Det er ikke ofte kommuner gjennomfører folkeavstemninger, men det skjer av og til.

På mandag gjennomfører Solund kommune folkeavstemning om vindkraftutbygging i kommunen. Folkeavstemningen er rådgivende. Det betyr at politikerne og byråkrater kan se bort fra resultatet. På kommunens nettsted er det publisert informasjon om avstemningen.

I Norge er Fremskrittspartiet det politiske partiet som er mest positiv til bruk av folkeavstemninger. I prinsipprogrammet for perioden 2009 – 2013 har FrP følgende formulering:
”Fremskrittspartiet ser svakheter ved vårt demokrati. Det bør derfor innføres et system der velgerne, gjennom folkeavstemninger, får direkte avgjørende beslutningsrett. Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning”.

Mest lest

Arrangementer