Ukategorisert

Jeg vil ha bolig

Ungdomsledere kjemper for ny boligpolitikk. Møt Ove Vanebo (Fpu), Sveinung Rotevatn (UV), Henrik Asheim (UH) og Elisabeth Løland (KrFU) i telt på Stortorget i Oslo det neste døgnet.

Aksjonen er en fin gimmick for å endre deler av dagens politikk, men ingen som er ute etter egen bolig bør forvente seg umiddelbare endringer av boligpolitikken. De rødgrønne partiene har flertallet på Stortinget og de ikke-sosialistiske partiene har ikke fremmet radikale endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Heller ikke Fremskrittspartiet foreslo å fjerne dokumentavgiften og formueskatten i budsjettforslaget for 2012.

Facebook.com har ungdomslederne lagt ut kravene til ny boligpolitikk.

Flere av kravene er gode. Dokumentavgiften og formueskatten har vi allerede nevnt, men også kommunal avgiftspolitikk er viktig. Fritak for de fleste nye forskrifter for alle leiligheter under 70 kvm, er et naturlig krav for å få fortgang i byggingen av nye boliger.

Da gjenstår det vel bare en liten ting; sov godt Ove Vanebo, Sveinung Rotevatn, Henrik Asheim og Elisabeth Løland.

25 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
10 years ago

Tror du boliger blir billigere om man fjerner den siste rest av skatt? Hvem tror du taper når de rike og feite femtiåringene kaster mer penger inn i boligmarkedet?

Konrad
10 years ago

Da er det i så fall ganske tanketomt fra ungdomsgenerasjonene. Ved å fjerne alle skatter og avgifter på bolig (i motsetning til annen investering) vil naturligvis prisen gå opp, det er en banal innsikt, like opplagt er det dette bare tjener de som allerede er formuende og godt inne i boligmarkedet – ungdommen blir tapende. At Liberaleren ikke forstår eller ikke vil forholde seg til dette poenget viser hvor ideologisk forblindet dere er.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

At Liberaleren ikke forstår eller ikke vil forholde seg til dette poenget viser hvor ideologisk forblindet dere er. LOL http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_projection På lang sikt er det tilbudsiden som bestemmer prisen. Fjerner en momsen vil matrialkostnadene gå ned. Dette sørger for større tilbud og reduserte priser. Det samme skjer dersom en fjerner skatt på arbeid, kostnadene ved å produsere går ned og tilbudet blir større og prisene reduseres. På kort sikt er det naturlig at fjerning av dokumentavgiften deles mellom kjøper og selger. Å fjerne denne avgiften er vinn vinn. Men for førstegangskjøpere betyr det ekstra mye. I stedet for å måtte… Read more »

André
André
10 years ago

«Ved å fjerne alle skatter og avgifter på bolig (i motsetning til annen investering) vil naturligvis prisen gå opp». Si at prisen i tidspunktet da skatten/avgiften forsvant reduseres med skatten/avgiften, da er det naturlig å tro at prisen går opp igjen pga økt etterspørsel om tilbudet holder seg likt, men når overskuddet går opp som følge, blir det nå mer lønnsomt å drive i denne sektoren, noe som vil trekke til seg nye tilbydere / mer investering og skape utvikling. «Skatten» går ikke lenger til politikere, men i stedet til de som bygger hus og lager materialer. Dette kan føre… Read more »

Konrad
10 years ago

Redusert skatt/avgift på bolig vil i seg selv gi prisvekst, men eksakt hvor stor denne blir er ikke lett å si. Poenget (som ungdomspolitikerne og Liberaleren ikke forholder seg til) er at dette slår ut i prisen, det blir ikke en løpende utgift slik formuesskatten er. Det er prisen som bestemmer inngangsbilletten på boligmarkedet og det er denne inngangsbilletten som er stor for ungdom.

Rutger
Rutger
10 years ago

«Si at prisen i tidspunktet da skatten/avgiften forsvant reduseres med skatten/avgiften, da er det naturlig å tro at prisen går opp igjen pga økt etterspørsel om tilbudet holder seg likt» Det er akkurat der eiendom skiller seg fra andre produkter. Hvis du fjerner momsen, så vil det hvis du ser bort ifra tidlige forsøk på opportunisme, bli billigere med alle andre produserte produkter. Eiendom vil derimot gå opp og sluke mesteparten av skattelettet. Hvis liberalisering av eiendom konkurrerer ned byggekostnader, så vil det igjen representere en produktivitetsøkning ->vekst som vil sedimenteres i eiendomspriser til slutt. Hvis tilbudet av utleieleiligheter øker,… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

«Hvis tilbudet av utleieleiligheter øker, vil tilflytningen øke, og i områder der folk vil flytte vil ikke leieprisene rekke å gå ned mye før de går opp igjen.» Om en øker tilbudet med liberalisering vil dette skje alle steder, eiendom med beliggenhet med høy etterspørsel vil fortsatt være dyrere, men prisene på eiendom både med bra og dårlig beliggenhet vil bli billigere. «Hvis du fjerner momsen, så vil det hvis du ser bort ifra tidlige forsøk på opportunisme, bli billigere med alle andre produserte produkter.» Den andre siden av dette argumentet er at dersom en fjerner momsen må offentlig forbruk… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«Om en øker tilbudet med liberalisering vil dette skje alle steder, eiendom med beliggenhet med høy etterspørsel vil fortsatt være dyrere, men prisene på eiendom både med bra og dårlig beliggenhet vil bli billigere.» Bygging vil bli billigere, tomteprisene under byggene vil bli bydd opp, og den andelen av GDP vi bruker på eiendom vil totalt bli høyere når vi senker inntekts/kapitalbeskatning/mva. Jeg vil gjerne se dette la-la landet hvor man ikke pløyer inn vekst i eiendom. «Den andre siden av dette argumentet er at dersom en fjerner momsen må offentlig forbruk reduseres, når en vet at bankene kaster penger… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

På samme måte som at skatt på aksjeutbytte vil føre til at det investeres mindre i aksjer vil eiendomskatt føre til at det investeres mindre i eiendom, isolert sett fører dette til at vi kommer til å bo dårligere samtidig som prisen på å leie bolig kommer til å gå opp.

Rutger
Rutger
10 years ago

«På samme måte som at skatt på aksjeutbytte vil føre til at det investeres mindre i aksjer»

Helt riktig.

«vil eiendomskatt føre til at det investeres mindre i eiendom,»

Ja og nei. Hvis man skatter verdien av bygningen, mja, hvis man skatter verdien av tomten, nei, det vil da kun øke insentivet for å bygge, og tomtepris (i salgs-eller utleiepris) senkes tilsvarende skatten. Til og med en generell skatt på eiendom vil ta av tomtekostnadene (ikke produsert verdi) først isolert sett.

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_value_tax#Efficiency

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Her tenker nok Rutger litt for smått og med litt for kort tidshorisont. Universet er uendelig stort, det blir derfor feil å hevde at at tilbudet av land er uelastisk. Selv om en holder seg på jorda vil det alltid være slik at noen steder har eiendomskatt mens andre steder har det ikke, det vil derfor alltid være mer attraktivt å investere i eiendom der hvor en ikke har eiendomskatt kontra der hvor en har eiendomskatt siden forventet avkastning ved å eie bolig der er høyere som en følge av at kostnadene er lavere siden en slipper å betale eiendomskatt.… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«Universet er uendelig stort, det blir derfor feil å hevde at at tilbudet av land er uelastisk.» Så hvorfor er det da en femdobbel prisforskjell i tomtepriser 3 km fra hverandre i den småbyen jeg bor i, og 6 ganger den høyeste tomteprisen her i snitt i Oslo innenfor Ring 3? Hvis alle lokasjoner var helt likegyldig, hvorfor står tomter med byggetillatelse til kostnaden av en bruktbil usolgte i min bakgård når tomter på Grünerløkka koster 30 ganger mer for samme areal? «det vil derfor alltid være mer attraktivt å investere i eiendom der hvor en ikke har eiendomskatt kontra… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

«Overgangen er en utfordring, men der er bit-for-bit vanlig framgangsmåte.» Greit nok, først må en imidlertid «binde» flere førstegangskjøpere fast med store lån, slik at de sitter fast uten muligheter når boligbobla sprekker og babyboomer generasjonen går av med pensjon. Sikkert morro å ha lån på en bolig som synker med 80% slik som regnestykket ditt antyder ved innføring av eiendomskatt. Dem som skal kjøpe bolig etter at bobla har krasja kommer heller ikke bedre ut siden selv om de kan kjøpe til lavere pris og dermed låne mer vil eiendomskatten kompensere for hva de eventuelt vil spare på lavere… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

Jeg merker meg at du ikke har svart på noen av de andre momentene. Reduksjonen i regnestykket var på 40%. Hva er det du ikke forstod med bit for bit? Husk på at jeg vil redusere andre skatter, og det blir derfor et nullsum spill. Såklart blir kostnaden den samme som den hadde vært uten skstten, det er det som er hele poenget jfr grafen på wiki-artikkelen. Men vi sitter da igjen med skatteinntekter som ikke har belastet inntekt og kapital, og ideelt kan vi sende ut en stor slump med penger etter offentlige utgifter i et per-capita utbytte (som… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

En ny skatt kommer alltid i tillegg, historien de siste hundre årene har så langt ikke klart å motbevise dette viktige poenget.

Rutger
Rutger
10 years ago

Det pleier å være siste argumentet. Jeg beskriver her et alternativ og en resonnering av hvorfor jeg er uenig i mange liberaleres motstand mot eiendomsskatter generelt kontra andre skatter, det politiske er ikke i min makt. Jeg er uansett som deg for et lavere skattenivå, men er uenig i at det skal føre til at omfanget av privat skattlegging øker.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

«Sett i lys av “current events” i boligmarkedet globalt er det en ganske far-out påstand å si at eiendomsskatt er det som vil gjøre oss til leilendinger… Du betaler for fordelen av eksklusiv tilgang til en ressurs hvis verdi er skapt av andre (hadde det ikke vært en fordel hadde ikke boliger kostet mer enn byggekostnaden – avskrivning), faktum er at vi allerede gjør det, men til en tredjepart (+ en bank). Syns du det er mer etisk å bli skattlagt for det vi produserer selv? Det viktigste ankepunktet er at vi forventer å få betalt for rettighetene til et… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

Jeg snakker om skatt på verdien av et sted, alt som blir skapt av egen innsats skal og bør ikke skattes, bygninger og andre forbedringer. Det skal selvfølgelig være full eiendomsrett og man får full avkastning av det man faktisk skaper, hvis markedet etterspør det. Du må skille mellom tomteverdi og resten. Systemet nå gir økt bytteverdi ved salg hvis omgivelsene er forbedret ved infrastrukturutbygginger, næringsutvikling og økonomisk vekst., selv om man ikke har investert i vedlikehold.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

«Du må skille mellom tomteverdi og resten.» Om en ikke eier landet huset står på har en ikke full eiendomsrett. En eiendomskatt som tilsvarer 100% av utleieverdien av tomta setter verdien av tomta til 0. Dette er det samme som å si at en ikke eier tomta. Av dette følger det at så lenge eiendomskatten er over 0 har en dermed ikke lenger full eiendomsrett over den. «Systemet nå gir økt bytteverdi ved salg hvis omgivelsene er forbedret ved infrastrukturutbygginger, næringsutvikling og økonomisk vekst., selv om man ikke har investert i vedlikehold.» Dette forutsetter at veksten på det stedet boligen… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«Dette betyr at det er umulig å få noe for ingenting med mindre en er god til å time markedet altså ved å tilby en tjeneste ved å kjøpe når mange ønsker å selge eller selge når mange ønsker å kjøpe.» Men dette er jo helt det motsatte av det du sier her: «Denne pristigningen gir immidlertid ikke økt kjøpekraft siden en bolig vil ha den samme bytteverdien etter at lånet er nedbetalt som den hadde når lånet ble tegnet… dette systmet derimot garanterer er at boligkjøperen vil få beholde alt han sparer i bolig ved å betale ned på… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

Jeg siterer fra http://michael-hudson.com/2011/08/the-state-and-local-budget-crisis/ «Untaxing real estate has served mortgage bankers by freeing more rental income (the land’s site value) to be paid as interest. Property taxes have not absorbed anywhere near the rise in debt-leveraged housing and commercial prices. However, this has not lowered the cost of housing for most people. New buyers must pay a price that capitalizes the property’s rental value. Less and less of this payment has taken the form of local property taxes. More and more has been paid to mortgage lenders as interest. So cutting property taxes has simply left more revenue to be… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

“Dette betyr at det er umulig å få noe for ingenting med mindre en er god til å time markedet altså ved å tilby en tjeneste ved å kjøpe når mange ønsker å selge eller selge når mange ønsker å kjøpe.” Men dette er jo helt det motsatte av det du sier her: “Denne pristigningen gir immidlertid ikke økt kjøpekraft siden en bolig vil ha den samme bytteverdien etter at lånet er nedbetalt som den hadde når lånet ble tegnet… dette systmet derimot garanterer er at boligkjøperen vil få beholde alt han sparer i bolig ved å betale ned på… Read more »

Rutger
Rutger
10 years ago

«..Dette forandrer derimot ikke det faktum at dersom befolkningen har mulighet til å kjøpe tomter uten å betale eiendomskatt er dette noe de kan gjøre for å beskytte seg mot å bli frastjålet kjøpekraft ved inflasjon.» Hvis alle argumentene for grunnrentebeskatning kontra beskatning av inntekt fra verdiskapning skal avfeies for å beholde land som en «safe-haven» for inflasjon, så må vi bare forbli enige i at inflasjon er en uting, som ikke blir bedre av stadig økende belåning av tomteverdier, og uenige i at et slikt syn er forenelig med den kapitalismen vi ønsker. «Land kan ikke forbrukes, land er… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Jo takk i like måte.

Fra arkivet