Ukategorisert

Dømt etter kommunikasjonskontroller

Når politiet gjennomfører kommunikasjonskontroller, blir samtalene tatt opp. Det kan få konsekvenser for personer som snakker sammen og personer som blir nevnt i samtalene.

Øst-Finnmark tingrett har dømt en kvinne fordi hun én eller flere ganger har kjøpt hasj. Hun må betale en bot på 15 000 kroner. At hun selv hevder spørsmål om å kjøpe hasj kun var tull, betydde lite for tingretten. Hun ble dømt til bot og saksomkostninger.

Vinteren 2009-2010 foretok politiet i Båtsfjord flere kommunikasjonskontroller. Det ble gjort opptak av samtaler mellom en kvinne i 40-årene og en mannlig sambygding. I samtalene kommer det fram at kvinnen ønsket å kjøpe hasj. Den mannlige sambygdingen bekreftet det som kom fram under telefonsamtalene. Det er avisen Finnmarken som skriver om dommen.

Det er betenkelig at politiet lytter på telefonsamtaler. Når politikerne har gitt politiet lov til telefon- og romavlytting, er det for å bekjempe de mest alvorligste forbrytelsene. I ”Båtsfjord-saken” ble sluttresultatet en bot.

Skjønn? Jau, jau
Advokat John Christian Elden har stilt følgende spørsmål i Høyesterett: «Hva skjer hvis man straffeforfølger en person for besittelse av ett gram hasj på bakgrunn av avlyttingsmateriale».

Svaret han fikk var: «Det er helt utenkelig, for påtalemyndigheten har skjønn». Jau, jau!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer