Ukategorisert

Oslo FrP vil ha en ny valgordning

Det er bra at noen fokuserer på valgordningen, en valgordning som er urettferdig og som gir rødgrønne politikere konkurransefortrinn ved valg.

Valgordningen var tema på årsmøtet til Oslo FrP. Oslo FrP mener at folk er like mye verdt enten de bor i Oslo, Tønsberg eller Bodø. Derfor ønsker Oslo FrP, vedtatt på årsmøtet 11. februar, en ny valgordning der alle stemmer teller likt i en enkelt nasjonal valgkrets som omfatter hele landet. Nederland og Israel har allerede innført dette svært demokratiske systemet, ifølge årsmøtevedtaket.

–Hvis Oslo FrP får gjennomslag for forslaget nasjonalt, vil det bli slutt på at partiene må stille med én valgliste i hvert fylke. Isteden får norske velgere mulighet til å stemme på de beste kandidatene fra hele Norge, uavhengig av hvor man selv bor i landet. Da trenger man ikke lenger bo i Oslo for å få stemme på Siv Jensen eller Jens Stoltenberg. Det har vært mye snakk om mer demokrati og mer åpenhet den siste tiden. Vårt forslag til ny valgordning vil bidra til begge deler, sier Aina Stenersen.

Oslo FrP mener:
• Den norske valgordningen diskriminerer folk i Oslo-området. Ved stortingsvalget i 2009 var det 7.479 avgitte stemmer per stortingsrepresentant fra Finnmark, mens man trengte 19.074 stemmer for å få inn en Oslo-representant.

• Den skjeve fordelingen skyldes at 150 av Stortingets 169 mandater fordeles etter folketall og areal, der hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. I tillegg får hvert eneste fylke et såkalt utjevningsmandat uavhengig av hvor få som bor der.

• De som virkelig taper på den særnorske valgordningen er folk som bor i Oslo, Akershus, Vestfold, Hordaland, Rogaland, Østfold og Sør-Trøndelag.

Liberalismen lever
I tillegg til videreutvikling av demokratiet, valgte årsmøtet i Oslo FrP Aina Stenersen som 1. nestleder. Det betyr at ideologien lever i Oslo-partiet og det er gledelig å registrere.

Vi anbefaler dette intervjuet, fra kommunevalgkampen i 2011.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer