Ukategorisert

Oslo FrP vil ha en ny valgordning

Det er bra at noen fokuserer på valgordningen, en valgordning som er urettferdig og som gir rødgrønne politikere konkurransefortrinn ved valg.

Valgordningen var tema på årsmøtet til Oslo FrP. Oslo FrP mener at folk er like mye verdt enten de bor i Oslo, Tønsberg eller Bodø. Derfor ønsker Oslo FrP, vedtatt på årsmøtet 11. februar, en ny valgordning der alle stemmer teller likt i en enkelt nasjonal valgkrets som omfatter hele landet. Nederland og Israel har allerede innført dette svært demokratiske systemet, ifølge årsmøtevedtaket.

–Hvis Oslo FrP får gjennomslag for forslaget nasjonalt, vil det bli slutt på at partiene må stille med én valgliste i hvert fylke. Isteden får norske velgere mulighet til å stemme på de beste kandidatene fra hele Norge, uavhengig av hvor man selv bor i landet. Da trenger man ikke lenger bo i Oslo for å få stemme på Siv Jensen eller Jens Stoltenberg. Det har vært mye snakk om mer demokrati og mer åpenhet den siste tiden. Vårt forslag til ny valgordning vil bidra til begge deler, sier Aina Stenersen.

Oslo FrP mener:
• Den norske valgordningen diskriminerer folk i Oslo-området. Ved stortingsvalget i 2009 var det 7.479 avgitte stemmer per stortingsrepresentant fra Finnmark, mens man trengte 19.074 stemmer for å få inn en Oslo-representant.

• Den skjeve fordelingen skyldes at 150 av Stortingets 169 mandater fordeles etter folketall og areal, der hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. I tillegg får hvert eneste fylke et såkalt utjevningsmandat uavhengig av hvor få som bor der.

• De som virkelig taper på den særnorske valgordningen er folk som bor i Oslo, Akershus, Vestfold, Hordaland, Rogaland, Østfold og Sør-Trøndelag.

Liberalismen lever
I tillegg til videreutvikling av demokratiet, valgte årsmøtet i Oslo FrP Aina Stenersen som 1. nestleder. Det betyr at ideologien lever i Oslo-partiet og det er gledelig å registrere.

Vi anbefaler dette intervjuet, fra kommunevalgkampen i 2011.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Glajenta
Glajenta
10 years ago

Gratulerer så mye Aina! Vel fortjent!

Knut Johannessen (@voxpopulinor)
10 years ago

Bernt Aardal har ettergått noen av påstandene som f. eks. at valgordningen sørget for rødgrønt flertall i 2009 http://aardal.info/valg09.htm

Konrad
10 years ago

Dette har vært diskutert oppad vegge og nedad stolpe med jevne mellomrom. Det de samme argumentene som gjentas hver gang.

norskgoy
10 years ago

Hvorfor er det mer rettferdig at oslofolk skal bestemme over finmarksfolk? Det høres jo ut som Oslo fylke ikke har flest stortingsmandater av samtlige fylker i dette landet. Hvor «liberalistisk» er i såfall det?

Uansett blir Oslo Frp sitt forslag skutt ned av sine egne.

Dessuten kan jeg erindre fra forrige Stortingsvalg to voksne mennesker gjensidig erklære sitt hat ovenfor hverandre. Å snakke om borgerlig flertall vil uansett være tullete.

Pleym
Pleym
10 years ago

norskgøy, idag er det slik at Finnmark er overrepresentert på Stortinget, mens Oslo er underrepresentert. Det er blitt bedre de siste 20 årene, men fortsatt teller areal med når antallet mandater fra hvert fylke skal beregnes – ikke bare folketall. Valgordningen bør forøvrig ses i sammenheng med f.eks overføringsordningene. De frem nordligste fylkene ligger langt over gjennomsnittet av overføringer fra staten til fylker og kommuner, mens fylkene rundt Oslofjorden ligger godt under snittet. I 50 år (minst!) har man ført den samme distriktspolitikken, for å motvirke fraflytting og sentralisering. Uten resultat. Kommunene som mister innbyggere får dette kompensert med mer… Read more »

Fra arkivet