Ukategorisert

Skal gjennomgå direktoratene

Regjeringen bør gjennomgå direktoratene med tanke et enklere Norge, og ikke bare bruke kommuneøyner i gjennomgangen.

–Det er første gang det blir en total gjennomgang av direktoratene og det er på tide. Direktoratene begynte å komme på banen på 70-tallet og har utviklet seg. Nå skal vi se på dette med kommuneøyner, sier Dag-Henrik Sandbakken (Sp), statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, til Radio Nordkapp.

Gjennomgangen skal blant annet finne ut:
-Hvordan har direktoratene påvirket lokaldemokratiet?
-Hvordan har direktoratene påvirket de skjønnsmessige vurderingene som skal gjøres av kommunene?

Årsaken til gjennomgangen er prinsippmeldingen om forholdet mellom kommunene og staten som er lagt fram.

Nordland Høyre har blant annet foreslått å legge ned Direktoratet for naturforvalting. Å legge ned Direktoratet for naturforvaltning er å gjøre Norge enklere, samt et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer